Klímavédelmi hatósági referensi állás

Kategória: Pályázatok, karrier
2017. July 28.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Főosztályán klímavédelmi hatósági referens munkakör betöltésére, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Iskola utca 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az anyagi és eljárási jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a 14/2015. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltetett Klímagáz Adatbázis és az abban működő valamennyi nyilvántartást biztosító hatósági modul és monitoring rendszer kezelése, működtetése. Hatósági nyilvántartások vezetése. Polgári, szabálysértési és büntetőjogi eljárások kezdeményezéshez szükséges dokumentumok kiadmányozásra történő előkészítése. A más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és előterjesztések tervezeteinek véleményezése. Szerződések, megállapodások tervezetének előkészítése. Kapcsolattartás a hatósági tevékenység alá tartozó ügyfelekkel, ügyfélmegkeresések kiszolgálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, jogász szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés,
 • Csapatban való munkavégzés,
 • Rugalmasság,
 • Pontosság, precizitás, megbízhatóság,
 • Felelősségtudat, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben),
 • Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata,
 • Szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Belány Mariann nyújt, a 06-1-795-69-21 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság címére történő megküldésével (H-1011 Budapest, Iskola u. 13.) vagy
 • Elektronikus úton Ilyésné dr. Fetter Anna részére az anna.fetter.ilyesne@nfm.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. szeptember 30.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon