Inter arma silent leges pályázat

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. May 07.

Pályázati felhívás  

Idén száz esztendeje, hogy kitört az a háború, amely teljes egészében átrajzolta a hadviselés, és általánosságban az emberiség történetét. Az első világháború, vagy ahogy saját korában nevezték, a nagy világégés minden tekintetben újat hozott. Természetében ugyanis egy totális háborúként valósult meg, amelyben elmosódott a frontvonal és hátország közötti határ, amelyben a totális mozgósítás és a totális erőkifejtés merítette ki a világ államait és társadalmait, és amelyben a háború földön, vízen és levegőben egyaránt zajlott.
Az első világháború megmásíthatatlanul új irányba fordította a történelmet:
Az emberi és anyagi áldozatok száma a korábbiakhoz mérten leírhatatlanul kimagasló volt.
A hadviselés teljes egészében megváltozott.
A társadalmak mindennapjait teljes egészében áthatotta és átírta a háború.
Európa térképe végérvényesen megváltozott.
Az emberiség tudatába beleégett a világháború fogalma és pusztítása.
A hatalmas veszteségek és a háború végkimenetele generációk sorsát pecsételte meg.
 
Nyilvánvaló, hogy ez a történelmi léptékben is forradalmi változást hozó háború, az állam és a jog területein is teljes egészében új korszakot nyitott meg. Ennek kutatása terén azonban úgy véljük, még jelentős adósságaink vannak. Feltárásra vár, hogy miként reagált jog és állam a háború kihívásaira a fegyveres intézmények, a hatalomgyakorlás, a háborús szükségletek, a gazdaság, a társadalom mindennapi rendje, vagy épp a háborús veszteségek és általában a háborús viszonyok szabályozása területén.
Ezek részleteit - egy részről a méltó megemlékezéssel, más részről pedig a történelem lapjairól való tanulással és a „múlt nélkül nincs jövő” elvének foganatosításával - fontosnak tartjuk feltárni. Erre tekintettel a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tudományos pályázatot hirdet
Inter arma silent leges
címmel.
A pályázat célja, hogy - a világháború állam és jogtudományi, különösen katonai jogi, humanitárius jogi és hadijogi vonatkozásai tekintetében, - tudományos írásművek megalkotására ösztönözze az érdeklődőket.
A pályázatra pályamunkát nyújthat be:
a hazai állam- és jogtudományi karok hallgatója,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bármely hallgatója,
az állam- és jogtudományok, valamint a hadtudományok terén doktori képzésben részt vevő hallgató,
bármely a pályázattal érintett témakörben tudományos igényű pályamunkát elkészítő kutató, vagy gyakorlati szakember.
 
A pályamunkák minimálisan 1 szerzői ív, de legfeljebb 2 szerzői ív (80 000 leütés) terjedelműek lehetnek.
A pályamunkákat elektronikusan kell benyújtani a csiha.gabor@mku.hu és a farkas.adam@mailbox.hu címekre történő együttes megküldéssel.
A pályamunkák benyújtási határideje: 2014. augusztus 31. 24:00.
A beérkezett pályaművekhez mellékelni kell külön dokumentumban a szerző nevét, elérhetőségét, foglalkozását, valamint tisztjelöltek, hallgatók esetén egy hivatalosan kiállított jogviszony igazolás digitális másolatát.
A pályamunkákat a társaság, egy a témákban járatos szakértőkből álló bizottsággal megvizsgáltatja és rangsorolja.
Ezt követően a(z)
1. helyezett dolgozat 80 000 Ft-os,
2. helyezett dolgozat 50 000 Ft-os,
3. helyezett dolgozat 30 000 Ft-os pályadíjban részesül.
 
A Társaság partnerei támogatásával különdíjakkal jutalmazza az egyes, különleges témaköröket feldolgozó, vagy különleges kutatási módszerű pályamunkák szerzőit.
A különdíjak kialakításában a Társaságot mások mellett támogatja:
a Honvédelmi Minisztérium,
a Magyar Vöröskereszt,
a Zrínyi Kiadó,
a Magyar ENSZ Társaság, és
a Médiatudományi Intézet.
 
Az egyetemi hallgatók számára speciális különdíj is megállapításra kerül. Ennek keretében a Honvédelmi Minisztérium lehetővé teszi, hogy három díjazott hallgató egy hónapos szakmai gyakorlaton vehessen részt a Honvédelmi Minisztériumban, vagy valamely honvédelmi szervezetnél.
 

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon