IM Jogtudományi Kutatási Pályázat

Kategória: Pályázatok, karrier
2016. October 06.

Az Igazságügyi Minisztérium „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében kutatási pályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy a kutatás eredményei ne csak a jogalkotó, hanem a jogtudományt művelők széles körének is hasznára váljanak.

A pályázat a magyar jogtudomány területén tevékenykedő kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, többek között növelve a hazai kutatók és kutatási tevékenységet is folytató felsőoktatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázati felhívás célja, hogy a rendelkezésre álló kutatói kreativitást és kiválóságot az igazságügyi politika aktuális kihívásainak szolgálatába állítsa olyan kérdéskörökben, amelyeknek nemzeti, európai és nemzetközi jelentőségük van. Ösztönözni kívánja a jogtudományi kutatásokat, a magyarországi jog- és államtudományi karok, illetve kutatóintézetek kutatóinak és a jogtudomány művelőinek együttműködését.

A pályázati felhívás, a szükséges adatlap és mellékletei, illetve a költségterv a kormány Jogászképzés honlapjáról tölthetők le. >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon