Gyakornoki pályázat

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. May 16.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) pályázatot hirdet a közgyűlés állandó bizottságai munkáját segítő gyakornoki feladatok ellátására. 

A pályázat meghirdetésének célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói megismerkedhessenek az önkormányzati munka főbb területeivel és az egyetemi oktatás során szerzett elméleti ismereteiket, tudományos diákköri tevékenységüket a gyakorlat során kamatoztassák, és elméleti ismereteikkel segítsék a bizottságok munkáját.(A Közgyűlés állandó bizottságainak tevékenységi körét a melléklet tartalmazza.) 

Pályázatot nyújthat be az, a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatán legalább négy félévet sikeresen befejezett hallgató, aki kedvet érez az önkormányzati munka megismeréséhez, esetleg tanulmányai befejeztével ezen a területen kíván elhelyezkedni, és megfelel jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. 

A pályázatokat írásban, két eredeti példányban 2014. május 31-ig kell benyújtani Kővári Jánosnak, a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság elnökének – 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. – címezve az alábbi módon:

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1./ A pályázó személyi adatait: név, születési hely, születési idő, anyja neve, elérhetőségei, levelezési címe. 

2./ A pályázó maximum öt oldal terjedelmű bemutatkozását, melyben ismerteti érdeklődési körét és a választott területtel kapcsolatos tudományos diákköri munkásságát. 

- Megjelöli, hogy az önkormányzat mely bizottságának munkájában kíván közreműködni, megindokolja, hogy miért. 

- Közli, milyen elképzelései vannak a bizottsági munkáról, illetve gyakornoki tevékenységéről. 

- Bemutatja, hogy a választott bizottság tevékenységét milyen módon kívánja segíteni. 

- Kiválaszt az általa választott bizottság ügyrendjéből 1-3 olyan szakterületet, mely érdekli és melyben szívesen elmélyülne. 

3./ A pályázó tanulmányi eredményeit tanúsító dokumentumot. (leckekönyv egyszerű másolata) 

4./ A pályázó idegen-nyelv ismertére vonatkozó dokumentumokat. (nyelvvizsga bizonyítvány egyszerű másolata) 

5./ Az egyetem tanulmányi osztálya által, a hallgatói jogviszony tanúsítása tárgyában kiadott igazolást. 

6./ A hallgatói önkormányzat támogatását tanúsító iratot.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon