Dr. Kiss Daisy emlékpályázat

Kategória: Pályázatok, karrier
2017. September 24.

A Magyar Ügyvédi Kamara idén is kiírta a Dr. Kiss Daisy emlékpályázatot polgári eljárásjog témakörben. Benyújtási határidő: 2017. október 30.

A pályázaton részt vehet bármelyik magyar egyetem jog- és államtudományi karán tanuló, nappali tagozatos hallgató.

A pályamunka választható témakörei:

  1. A szerződéses és szerződésen kívüli károkozás kapcsolódása, veszélyes üzemi felelősség és ingyenes szerződések esetén
  2. Az osztott perszerkezet az új Polgári perrendtartásban
  3. A szakértői bizonyítás az új Polgári perrendtartásban

A dolgozatok terjedelme 20.000-30.000 karakter.
A pályázatokat a muk@muknet.hu e-mail címre, PDF formátumban kell beküldeni.

A pályaművek díjazása:

  • Első díj: 200.000 Ft
  • Második díj: 100.000 Ft
  • Harmadik díj: 50.000 Ft

További részletek a pályázati felhívásban olvashatóak.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon