Demonstrátori pályázati kiírás 2017/18

Kategória: Pályázatok, karrier
2017. October 04.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara felhívást tesz közzé demonstrátori pályázat benyújtására a  2017/2018-as tanévre. A jelentkezéseket  2017. október 15-ig lehet beadni írásban a Tanulmányi Osztályon.

Demonstrátori pályázatot nyújthat be az a legalább 3. szemeszterre beiratkozott hallgató, aki

  • a) legalább jó (4,00) tanulmányi eredményt ért el az előző félévben és
  • b) a megpályázott tantárgyból vagy annak rokon tárgyaiból jeles (5) eredménnyel vizsgázott, illetve a szakterület tanulmányozásában kiváló eredményt ért el (különösen a Tudományos Diákköri Konferencián sikeresen szerepelt, kari vagy más pályadíjat nyert, átlagon felüli diákköri tevékenységet fejtett ki stb.).

A pályázathoz csatolni kell a pályázati motivációs levelet, az utolsó 2 lezárt félév indexmásolatát, a b) pontban felsorolt pályázati eredményeket, valamint a tanszékvezetői javaslatot.

A részletes pályázat feltételek megtalálhatók a letölthető pályázati kiírásban.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon