DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. September 23.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara felhívást tesz közzé demonstrátori pályázat benyújtására a 2014/2015-ös tanévre

Demonstrátori pályázatot nyújthat be, aki legalább 3. szemeszterre beiratkozott hallgató, ha

  • a) legalább jó (4,00) tanulmányi eredményt ért el az előző félévben és a
  • b) megpályázott tantárgyból vagy annak rokon tárgyaiból jeles eredménnyel vizsgázott, illetve a szakterület tanulmányozásában kiváló eredményt ért el (különösen a Tudományos Diákköri Konferencián sikeresen szerepelt, kari vagy más pályadíjat nyert, átlagon felüli diákköri tevékenységet fejtett ki stb.).

A pályázatot - az illetékes tanszékvezető véleményével ellátva - írásban kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra, (Tanulmányi Osztály, Dohány u. 1-3. magasfszt.).

2014. október 6- ig.

Csatolni kell az utolsó 2 lezárt félév indexmásolatát, a b) pontban felsorolt pályázati eredményeket, valamint a tanszékvezetői javaslatot.

A pályázatokról a kar dékánja a hallgatói önkormányzat vezetőjével egyetértésben dönt.

A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni, hiánypótlásra nem szólítunk fel!

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon