Bírósági fogalmazói pályázatok

Kategória: Pályázatok, karrier
2015. February 24.

A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági fogalmazói álláshelyekre.

2015-ben az alábbi álláshelyeket hirdetik meg:

BÍRÓSÁG

ÁLLÁSHELYEK SZÁMA

Fővárosi Törvényszék

6

Budapest Környéki Törvényszék

6

Debreceni Törvényszék

1

Egri Törvényszék

1

Kaposvári Törvényszék

Kaposvári Járásbíróság

1

Siófoki Járásbíróság

1

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Járásbíróság

2

Kalocsai Járásbíróság

1

Miskolci Törvényszék

Encsi Járásbíróság

1

Tiszaújvárosi Járásbíróság

1

Pécsi Törvényszék

Pécsi Járásbíróság

1

Szegedi Törvényszék

Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

1

Szekszárdi Törvényszék

Szekszárdi Járásbíróság

2

Szolnoki Törvényszék

Mezőtúri Járásbíróság

1

Szolnoki Járásbíróság

1

Szombathelyi Törvényszék

2

Zalaegerszegi Törvényszék

Zalaegerszegi Járásbíróság

1

 

A pályázatokat az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 1 példányban személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázatok (és a pályázat részeként a hatósági bizonyítvány) beérkezésének határideje:
2015. március 16. 

A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. június 15. 

Az állások betöltésének időpontja:
2015. június 30. 

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében pályázat útján kell betölteni.
Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. §-a (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként az Országos Bírósági Hivatalt kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a www.birosag.hu weboldalon, a Pályázatok címszó alatt megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló, többször módosított 2007. évi 5. számú OIT szabályzatból tájékozódhatnak.

A jelentkezők a pályázathoz csatolják:

  • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
  • kitöltött jelentkezési lapot (a nyomtatvány a Kúrián, az ítélőtáblákon, a törvényszékeken beszerezhető, valamint a www.birosag.hu honlapról letölthető).

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései az irányadók.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon