A magyar családjog jelene - Weiss Emilia Emlékpályázat

Kategória: Pályázatok, karrier
2016. June 03.

A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére egyetemi hallgatók és 35. életévüket még be nem töltött fiatal jogászok részére.

A pályázaton a magyar családjoggal, a hazai családjog egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányokkal lehet részt venni, amelyek a családi jog elméleti, illetve gyakorlati kérdéseit tárgyalják tudományos igénnyel. A tanulmányban jogtörténeti visszatekintés, illetve külföldi kitekintés is lehetséges, az írásnak azonban elsősorban a hazai családjog valamely aktuális kérdését, jogintézményét kell elemeznie, ideértve a jogalkalmazási gyakorlatot is.

A máshol még nem közölt és el nem bírált egyéni pályamunkák szerzői két kategóriában pályázhatnak; önálló kategóriát képeznek a jogi abszolutóriummal még nem rendelkező egyetemi hallgatók, valamint a jogász végzettségű, 35. évüket még be nem töltött fiatal jogászok.

Mindkét kategóriában az első három helyezett részesül díjazásban. A két győztes pályamunkát a Családi Jog folyóirat közli. Az „Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért” a helyezettek számára díjazást ajánl fel, ennek megfelelően az első helyezettek 50-50 ezer, a második helyezettek 30-30 ezer, a harmadik helyezettek pedig 20-20 ezer forint pénzjutalomban részesülnek. A HVG-ORAC Kiadó valamennyi helyezettet a Családi Jog folyóirat előfizetésében részesíti, továbbá mindkét kategória első helyezettje számára Jogkódex Prémium előfizetést, mindkét kategória második helyezettje részére prdig családjogi témájú kötetet ajánl fel.

A jeligés pályamunkákat 2016. november 30-ig kell postára adni.

A részletes pályázati kiírás megtalálható itt. >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon