Pályázati felhívás tudományos doktori (PhD) képzésre

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. June 05.

Az Állam - és Jogtudományi Kar a 2014-2017 közötti időszakra egyetemi diplomával (MSc, mester fokozattal) rendelkezők számára szervezett tudományos doktori (PhD.) képzést hirdet. A képzés a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) keretében zajlik.

(A kurzuson vagy önköltséges, munkaviszony melletti levelező képzési formában (költségtérítés 85.000.-Ft./szemeszter), vagy nappali ösztöndíjasként lehet részt venni (az ösztöndíj havi összege jelenleg 100.555.-Ft.).

A meghirdetett kutatási témákról bővebb leírást Doktori Iskolánk honlapján ahttp://doktori-iskola.law.pte.hu/ vagy az Országos Doktori Tanács honlapján a www.doktori.hu címen találhatnak.

Pályázat beadásának határideje: 2014. június 15.

A pályázók felvételi vizsgát tesznek, a felvételi vizsgadíj (9000,-Ft) befizetése után. Csekket a felvételi értesítéssel együtt kapnak. A felvételi vizsga megkezdésének feltétele a feladóvevény bemutatása.

A vizsga időpontjáról a jelentkezők külön értesítést kapnak!

További felvilágosítást a PTE ÁJK Tanulmányi Osztályán lehet kérni Ottohál Csilla ügyintézőnél, Pécs, Dohány u 1. Tel. (72) 501-599/23296, e-mail:ottohal.csilla@ajk.pte.hu

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon