Szakmai gyakorlati lehetőség joghallgatók számára

Kategória: Pályázatok, karrier
2014. May 15.

A Pécsi Tudományegyetem Humán Szolgáltató Irodája (HSZI) szakmai gyakorlatot hirdet joghallgatók számára. A Karról 3 hallgatónak nyílik lehetősége, hogy a szakmai gyakorlaton részt vegyen.

A HSZI gondoskodik arról, hogy a gyakorlatra beosztott hallgatók megismerjék az Iroda működési körébe tartozó jogi és ügyviteli feladatok megoldásának menetét, érdemi kérdéseit, instruktoron keresztül ellenőrzi, hogy a hallgatók eleget tesznek-e a szakmai gyakorlatból eredő kötelezettségeiknek, a szakmai gyakorlat leteltével az instruktor értékeli és minősíti a hallgatók munkáját.

A hallgatók a PTE-ÁJK szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzatában foglaltaknak és az instruktortól kapott tájékoztatásnak megfelelően kötelesek teljesíteni a szakmai gyakorlatot, betartva a HSZI-nél végzett szakmai gyakorlat során felmerülő, az egyes ügyviteli, eljárásjogi és adatvédelmi szabályokból fakadó titokvédelmi előírásokat is.

A szakmai gyakorlat részleteiről felvilágosítás kérhető: Dr. Saághy Andrea irodavezetőnél 7624 Pécs, Damjanics u. 30. Tel.: 72-501-500/28723 E-mail: saaghy.andrea@pte.hu

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon