XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció

Kategória: Kari hírek
2017. March 28.

Holnap kezdődik a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója a Miskolci Egyetemen. Karunk 56 fős hallgatói csapattal (pályamunkával indulók és opponensek) vesz részt a megmérettetésen, a tagozati zsűrikben pedig 11 oktatónk közreműködik a dolgozatok és előadások elbírálásában.

A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában induló hallgatóink, dolgozataik és konzulenseik a tagozati beosztás szerint:

Agrár-és Szövetkezeti jogi és Környezetvédelmi jogi Tagozat

 • Juhász Viktória: A szankciók kiszabásának anomáliái természetvédelmi és köztisztasági szabálysértések esetén (konzulens: Dr. Pánovics Attila)

Büntetés-végrehajtási jogi Tagozat

 • Aldrigo Francesco: A szervezett bűnözés egyes problémái a büntetés-végrehajtásban (konzulens: Dr. Kőhalmi László)

Büntető eljárásjogi Tagozat 1.

 • Steimann Katalin: Segítők a büntetőeljárásban (konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba)
 • Szinger Dóra Violetta: A mediáció elméleti és gyakorlati kérdései (konzulens: Dr. Hengl Melinda)

Büntető eljárásjog tagozat 2.

 • Kretz Annamária: A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai (konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba)

Büntetőjog 1. Tagozat

 • Hanák Dóra: A pártfogó felügyelet a büntető igazságszolgáltatásban (konzulens: Dr. Gál István László)

Büntetőjog 3. Tagozat

 • Szabó András: Az orvos büntetőjogi felelőssége (konzulens: Dr. Balogh Ágnes)

Egyetemes Állam-és Jogtörténeti Tagozat

 • Galicz Kamilla: A felvilágosodás elfeledett polihisztora: Pietro Verri (konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina)
 • Niklai Patrícia Dominika: Oktatáspolitika – egyházi érdekérvényesítés Ausztriában és Magyarországon a XIX. század második felében (konzulens: Dr. Herger Csabáné)
 • Vincze Fanny Rose: Az elnöki hatalom torzulásai az amerikai alkotmánytörténelemben (konzulens: Dr. Herger Csabáné)

Európai Közjogi és Magánjogi Tagozat

 • Boros Luca: Európai alkotmány: álom vagy valóság? (konzulens: Dr. Horváth Zsuzsanna)
 • Buzási Vendel: Illegális migráció az Unióban, különös tekintettel a Visszatérési Irányelvre és az EU-Törökország megállapodásra (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád)
 • Kakas Márk: Az Egyesült Királyság különleges jogi helyzete az Európai Unióban (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád)

Fogyasztóvédelmi jogi és Versenyjogi Tagozat

 • Machata Bíborka: Fogyasztóvédelmi igényérvényesítés (konzulens: Dr. Nochta Tibor)
 • Rohmann Rebeka: Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések fogyasztóvédelmi vonatkozásai (konzulens: Dr. Bércesi Zoltán)

Infokommunikációs jogi Tagozat

 • Paulusz Nikoletta: Az azonosítás és a kézbesítés szabályozási kérdései az elektronikus eljárásokban (konzulens: Dr. Szőke Gergely László)

Közigazgatási jog 1. Tagozat

 • Nyikos Bettina: A kormányhivatalokkal kapcsolatos jogszabályi reformok (konzulens: Dr. Tilk Péter)

Közigazgatási jog 2. Tagozat

 • Fajtai Krisztina: Oktatásügyi enyém-tiéd Centralizáció a köznevelésben (konzulens: Dr. Rózsás Eszter)
 • Hohmann Balázs: A mediáció lehetőségei a közigazgatási hatósági eljárásban (konzulens: Dr. Bencsik András)
 • Stankovics Petra: A pályázatok szerepe a területfejlesztésben (Esettanulmány) (konzulens: Dr. Ivancsics Imre)
 • Tóth Barnabás: A közigazgatási bíróságok a hatékony és gyors jogorvoslat szolgálatában (konzulensek: Dr. Bencsik András, Dr. Ivancsics Imre)

Kriminalisztika Tagozat

 • Fetzer László Ralf: A bizonyíték megőrzési lánc kriminalisztikai jelentősége (konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba)
 • Molnár Nikoletta: A kutatás kriminalisztikája - eljárásjogi kitekintéssel (konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba)

Kriminológiai Tagozat

 • Petz Éva: A gyermekvédelmi rendszerben élő fiatalkorúak kriminalitása a Baranya megyei tapasztalatok alapján (konzulens: Dr. Kőhalmi László)

Magyar Állam-és Jogtörténet 1. Tagozat

 • Biró Zsófia: Az út az örökös királyságig (konzulens: Dr. Béli Gábor)
 • Hegedüs István Dániel: Az 1926-os felsőházi reform. Az Országgyűlés második kamarájának szerepe és helye a Horthy-korszak politikai rendszerében (konzulensek: Dr. Béli Gábor, Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina)

Magyar Állam-és Jogtörténet 2. Tagozat

 • Suhajda Máté: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a közjogi provizórium egyes kérdései a magyar közjogtörténetben 1921-ig (konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina)

Munkajogi és Szociális jogi Tagozat

 • Biró Zsófia: A digitális világ munkajogi kérdései (konzulens: Dr. Bankó Zoltán)

Nemzetközi jogi Tagozat

 • Kis Kelemen Bence: A drónok háborúja - Fegyveres pilóta nélküli repülőgépek bevetése terror-elhárítási célzattal a Közel-Keleten (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád)

Pénzügyi jogi Tagozat

 • Abay-Nemes Máté: Adófizetést befolyásoló tényezők (konzulens: Dr. Szilovics Csaba)
 • Fülöp György Imre: Állami szerepvállalás a lakástámogatási rendszer keretében megvalósuló otthonteremtésben (konzulens: Dr. Pfeffer Zsolt)

Polgári eljárásjogi Tagozat

 • Molnár Fruzsina: A jogorvoslathoz való jog érvényesülése Magyarországon polgári eljárásjogi szemszögből (konzulens: Dr. Mészáros Gábor)

Polgári jog 1. Tagozat

 • Meilinger Csaba: Változások a személyiségi jogok területén, különös tekintettel a sérelemdíj jogintézményének megjelenésére (konzulens: Dr. Nochta Tibor)
 • Krausz Bernadett: A névviselési jog a polgári jogban és elhelyezkedése a jogágak határán (konzulens: Dr. Bércesi Zoltán)

Polgári jog 3. Tagozat (Kötelmi jog)

 • Fürnstáhl Melánia: A hibás teljesítéshez kapcsolódó polgári jogi szankciókról elméleti, jogalkotási és joggyakorlati megközelítésben (konzulens: Dr. Fabó Tibor)
 • Shakibapour Amanda Petra: Az orvosi felelősség változásai a kezdetektől napjainkig (konzulens: Dr. Nochta Tibor)

Polgári jog 4. (Kereskedelmi jogi) tagozat

 • Bánfai Edina: Az adóparadicsomok mögötti mechanizmus, avagy miért és mire jók még mindig az offshore cégek? (konzulens: Dr. Kecskés András)

Római jogi Tagozat

 • Lovas László: A személyiségi jogsérelmek orvoslása az ókori Rómában az új Ptk. rendelkezéseinek tükrében (konzulens: Dr. Jusztinger János)
 • Németh Boróka: Mérgek és szerelmi bájitalok. A gondatlan emberölés sajátos esetpéldái a római büntetőjog forrásaiban (konzulens: Dr. Jusztinger János)

Hallgatói opponensek:

 • Aldrigo Francesco (Kriminológiai Tagozat)
 • Balogh István (Polgári jog 4. (Kereskedelmi jogi) tagozat)
 • Békési Gábor (Magyar Állam-és Jogtörténet 2. Tagozat)
 • Benke Lúcia (Polgári jog 4. (Kereskedelmi jogi) tagozat), Fogyasztóvédelmi jogi és Versenyjogi Tagozat)
 • Borbély Evelyn (Büntető eljárásjog tagozat 1. és 2.)
 • Czotter Regina (Infokommunikációs jogi Tagozat, Közigazgatási jog 1. Tagozat)
 • Fincza Dóra (Büntetőjog 3. Tagozat)
 • Gáspár Zsolt (Kriminalisztika Tagozat)
 • Gyöngyösi Levente (Európai Közjogi és Magánjogi Tagozat, Polgári eljárásjogi Tagozat)
 • Horváth Máté (Egyetemes Állam-és Jogtörténeti Tagozat)
 • Kasza Melinda (Római jogi Tagozat)
 • Kisfali Bálint (Közigazgatási jog 2. Tagozat)
 • Kocsis Richárd (Pénzügyi jogi Tagozat)
 • Kühár Noémi (Magyar Állam-és Jogtörténet 1. és 2. Tagozat)
 • Lovas László (Munkajogi és Szociális jogi Tagozat)
 • Mayer Annamária (Fogyasztóvédelmi jogi és Versenyjogi Tagozat, Nemzetközi jogi Tagozat)
 • Németh Boróka (Közigazgatási jog 1. Tagozat)
 • Nyikos Bettina (Alkotmányjog 2. Tagozat)
 • Petz Éva (Büntetés-végrehajtási jogi Tagozat)
 • Petrovits Roberto (Polgári jog 2. Tagozat (Szellemi alkotások joga), Polgári jog 4. (Kereskedelmi jogi) tagozat)
 • Pintér Boglárka (Polgári jog 1. Tagozat, Polgári jog 4. (Kereskedelmi jogi) tagozat)
 • Sárai-Szabó Luca (Európai Közjogi és Magánjogi Tagozat)
 • Szijártó István (Egyetemes Állam-és Jogtörténeti Tagozat)

Sikeres szereplést kívánunk a csapatnak! Hajrá PTE ÁJK!

A hallgatók részvétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása” című pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTDKR-16-0030 számú "A PTE ÁJK részvétele a XXXIII. OTDK-n” című pályázat támogatásával valósul meg.

Logók

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon