Ünnepi tanévnyitó a jogi karon

Kategória: Kari hírek
2017. September 08.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara szeptember 5-én, a felújított Halasy-Nagy József Aulában tartotta ünnepi tanévnyitó tanácsülését, amelyen köszöntő beszédet mondott Dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár és Dr. Bódis József, a PTE rektora is.

Ezt követően a hagyományoknak megfelelően az elsőévesek esküt tettek, és tudományos előadásra is sor került, amelyet idén Dr. Kecskés László tartott  "A pécsi jogászképzés történetének szakaszai és íve" címmel.

Az ünnepségen a dékán díjakat, elismeréseket adott át, illetve jelentett be.

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – évtizedes kiemelkedő tudományos diákköri szervezői munkájáért, a hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért és kibontakoztatásáért, a Karon huszonöt éven keresztül végzett oktató és kutató munkájának elismeréseként, jogász nemzedékek büntetőjogi orientációjának kialakításáért, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozza Dr. Balogh Ágnes egyetemi docensnek.

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – kiemelkedő tudományos diákköri szervezői munkájáért, a hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért és kibontakoztatásáért, a Karon húsz éven keresztül végzett oktató és kutató munkájának elismeréseként, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozza Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktusnak.

A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos tevékenységéért, a Kar oktatóinak és kutatóinak az MTMT létrejötte óta az adatbázis üzemeltetésében és fejlesztésében végzett precíz és magas színvonalú munkájáért, hozzáértő, segítőkész és udvarias hozzáállásáért, megoldás-orientált szemléletéért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozza dr. Füzes Barnabásnak a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár könyvtárvezetőjének.

A Reinhold & Carmen Würth Alapítvány és a Kar között 1994-ben létrejött megállapodás alapján az Alapítvány pénzjutalomban részesíti a végzős hallgatók közül azt, aki tanulmányi eredménye alapján a legjobbnak bizonyult. A jutalmat, amelyet ebben az évben Dr. Kelemen Anna Eszter érdemelt ki,  Dr. Horváth Sándor, a Reinhold & Carmen Würth Alapítvány elnöke adta át.

2017/2018-es köztársasági ösztöndíj-pályázat nyertese Niklai Patrícia Dominika lett.

A dékán bejelentette továbbá, hogy Magyarország köztársasági elnöke Dr. Drinóczi Tímeát és Dr. Kőhalmi Lászlót, karunk oktatóit, 2017. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.
A 2016/2017-es tanévben oktatóink-kutatóink közül Dr. Drinóczi Tímea sikeresen védte meg akadémiai doktori értekezését, Dr. Benke József habilitációt, míg Dr. Mészáros Gábor doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon