Újabb pécsi professzor az akadémikusok között

Kategória: Kari hírek
2016. May 04.

Az Akadémikusok Gyűlése hétfői zárt ülése az MTA levelező tagjává választotta Dr. Kiss Györgyöt, a PTE ÁJK egyetemi tanárát, a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék munkatársát, ezzel a PTE ÁJK-n működő akadémikusok létszáma három főre bővült. (Dr. Korinek László egyetemi tanár 2007-től az MTA levelező, 2013-tól rendes tagja, míg karunk dékánja, Dr. Kecskés László egyetemi tanár 2013-ban vált az MTA levelező tagjává.)

A Magyar Tudományos Akadémia 2016. május 2-án tartotta 187. közgyűlését, amelyen megválasztották az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. >>

Kiss György munkásságát röviden így méltatja az MTA közleménye:

Tudományos pályája során behatóan elemezte a munkajog alapintézményeit. Feltárta egyebek mellett a munkajogi konfliktusok jogi természetét, meghatározta feloldási módozataikat. A kutatás eredménye a kollektív érdekviták elismertetése a magyar munkajogban és feloldásuk törvényi szabályozásának kimunkálása. Vizsgálta a magánautonómia érvényesülését a munkajogban. Ennek eredménye a munkajog paternalista felfogásának cáfolata, annak bizonyítása, hogy a munkajog a magánjogi rend része. Feltárta a munkajog struktúráját, bizonyította az individuális és a kollektív munkajog korrelációját. Kutatása nyomán megtörtént a kollektív szerződés jogi természetének átértékelése, a kontraktuális jogforrás fogalmának bevezetése a magyar munkajogba. Kiss György iskolateremtő hatása a magyar munkajogi gondolkodás átalakulásán mérhető le. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi tudományos élet figyelme ráirányuljon a magyar munkajogtudományra.

Megválasztásához szívből gratulálunk!

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon