Új szakirányú továbbképzések!

Kategória: Kari hírek
2016. November 14.

Mediátor szakirányú továbbképzés valamint Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza szakirányú képzés indítását tervezzük a 2017/2018-as tanévben!

FIATALKORÚAK ÜGYEINEK SZAKJOGÁSZA szakirányú továbbképzés célja a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára.

A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, általános kompetenciák többek között:

  • probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség;
  • tárgyalási és kommunikációs képesség;
  • konfliktuskezelési képesség;
  • rendszerező és áttekintési képesség.

MEDIÁTOR szakirányú továbbképzésben megszerezhető ismeretek:

A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés alapvető pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat a mediáció elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.

A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók:

  • megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit;
  • elsajátítják a mediációra vonatkozó jogi előírásokat;
  • megismerik és készség szinten alkalmazzák a konfliktus-feloldási módszereket;
  • elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét;
  • képessé válnak a mediációs folyamat lebonyolítására, a mediáció keretei között egyezség megkötésére a felek között;
  • készségszinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

Figyelje frissülő honlapunkat!

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon