Tanévnyitó ünnepi ülés

Kategória: Kari hírek
2018. September 04.

Szeptember 3-án tartottuk a karon a 2018/19. tanév ünnepi tanévnyitó tanácsülését, amelyen köszöntő beszédet mondott Dr. Miseta Attila, a PTE rektora és Dr. Fábián Adrián dékán is, majd a hagyományoknak megfelelően az elsőévesek eskütételére, valamint kitüntetések és elismerések átadására került sor.

Az elsőéveseket  köszöntötte továbbá Dr. Meilinger Csaba, a PTE ÁJK egykori hallgatója, jelenleg doktorandusza, aki saját tapasztalataiból merítve vázolta fel az elsőéveseknek a rájuk váró lehetőségeket és kihívásokat.

Az ünnepségen a dékán díjakat, elismeréseket adott át, illetve jelentett be.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a Karon közel harminc éven keresztül végzett magas színvonalú oktató munkájáért, a Kar hallgatói angol szaknyelvi ismereteinek elmélyítéséért, valamint az államilag elismert Profex Jogi és Közigazgatási Szaknyelvi Vizsga létrehozása és működtetése érdekében végzett lelkiismeretes és fáradhatatlan munkájáért, ezzel a Kar tekintélyének növeléséért tett erőfeszítéseiért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozza Pókay Marietta nyelvtanárnak, lektorátus-és nyelvvizsgahely vezetőnek.

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a felsőoktatási szakképzés szervezésében és vezetésében végzett áldozatos munkájáért, a Kar közéletében kifejtett aktív tevékenységének, valamint közel huszonöt éven keresztül végzett oktató és kutató munkájának elismeréseként, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozza Dr. Herger Csabáné egyetemi docensnek.

A Reinhold & Carmen Würth Alapítvány és a Kar között 1994-ben létrejött megállapodás alapján az Alapítvány pénzjutalomban részesíti a végzős hallgatók közül azt, aki tanulmányi eredménye alapján a legjobbnak bizonyult. A jutalmat, amelyet ebben az évben Dr. Pataki Ákos érdemelt ki,  Dr. Horváth Sándor, a Reinhold & Carmen Würth Alapítvány elnöke adta át.

2017/2018-es köztársasági ösztöndíj-pályázat nyertesei Suhajda Máté Gáspár és Szijártó István lettek.

A dékán ezt követően elismerő okleveleket adott át.
A Pécsi Tudományegyetem rektora a Kar javaslata alapján elismerő oklevelet adományozott

  • Dr. Biró Zsófia doktorandusz számára, aki a PTE Tehetségköveteként és számos szakmai elismerés és kitüntetés birtokosaként a Kar közösségi életében kiemelkedő munkát végzett;
  • Nezdei Mirabella Kitti joghallgató számára, aki az Óriás Nándor Szakkollégium alelnökeként és több szakmai konferencia előadójaként a Kar közösségi életében kiemelkedő munkát végzett,
  • Dr. Niklai Patrícia Dominika jogász szakos végzett hallgató számára, aki számos szakmai elismerés és kitüntetés birtokosaként és az Óriás Nándor Szakkollégium meghatározó tagjaként a Kar közösségi életében kiemelkedő munkát végzett.
  • Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina adjunktus számára a Kar és az Egyetem kulturális életében vállalt lelkes és odaadó munkájáért.

A dékán bejelentette továbbá, hogy Magyarország köztársasági elnöke Dr. Szilovics Csaba egyetemi docenst, karunk oktatóját, 2018. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.

A 2017/2018-as tanévben oktatóink-kutatóink közül Dr. Bencsik András habilitációt, míg Dr. Cseporán Zsolt és Dr. Mohai Máté doktori (Ph.D.) fokozatot szereztek.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon