Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis érdemérmek

Kategória: Kari hírek
2014. September 03.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja a Kar 2014. szeptember elsején megtartott ünnepi tanévnyitó tanácsülésén átadta a Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis érdemérmeket.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

 
A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a Bayreuthi Egyetem és a Kar között 30 éve fennálló sokoldalú együttműködés kialakításában, fenntartásában és erősítésében vállalt kiemelkedő szerepéért és a Kar tekintélyének növeléséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérmet adományozta Dr. Heinz Pöhlmann úrnak a Bayreuthi Egyetem Akadémiai Nemzetközi Kapcsolatok Irodája volt vezetőjének.

A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a hallgatók gyakorlati ismereteinek elmélyítéséért, a Kar társadalmi kapcsolatainak építése és fenntartása érdekében végzett tevékenységéért, és a Kar tekintélyének növeléséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérmet adományozta Dr. Hargitai Jánosnak országgyűlési képviselőnek, a költségvetési bizottság alelnökének.

A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a Kar társadalmi kapcsolatainak építése és fenntartása érdekében végzett tevékenységéért, és a Kar tekintélyének növeléséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérmet adományozta Dr. Horváth Zoltánnak a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. humánpolitikai és jogi kabinetvezetőjének.

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a Karon 40 éven keresztül végzett magas színvonalú oktató és kutató munkájának és kiemelkedő jelentőségű tudományos munkásságának elismeréseként, jogász nemzedékek jogelméleti orientációjának kialakításáért, a Kar nemzetközi kapcsolatainak elmélyítéséért, tekintélyének növelésért, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérmet adományozta Dr. Visegrády Antal egyetemi tanárnak, dékán-helyettesnek.

A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa közel egy évtizedes nagy szakmai tapasztalattal és szorgalommal végzett minőségi feladatvégzéséért, valamint a Kar kiegyensúlyozott gazdálkodásának folyamatos biztosításában vállalt szerepéért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérmet adományozta Rozsvai Zsoltnak a Kar gazdasági csoportja vezetőjének.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon