Óriás Nándor díj odaítélése

Kategória: Kari hírek
2015. December 23.

Az Óriás Nándor Alapítvány kuratóriuma 2015-ben Hohmann Balázsnak ítélte az Óriás Nándor-díjat.

Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriumának 4/2015. (XII. 14.) számú határozata értelmében 2015. évben az az Óriás Nándor-díjat és az azzal járó pénzjutalmat Hohmann Balázs nappali munkarendű joghallgató nyerte el.

A kuratórium a szabályzatban foglalt alapvető és előnyt jelentő feltételek közül többek között az alábbiakra tekintettel nyilvánította a díjazott pályázatát nyertesnek: a pályázat benyújtását megelőző 4 félévben is kiemelkedő tanulmányi átlag, nyelvvizsgák (3 nyelvből, köztük szaknyelvi és felsőfokú nyelvvizsga is), TDK tevékenység és eredmények (OTDK I. és II. hely), szakmai versenyek dobogós helyezései, szakkollégiumi tagság, szakmai konferenciákon való rendszeres részvétel (17 konferencia-előadás), kiterjedt publikációs tevékenység (28 db, az MTMT-ben rögzített publikáció, ebből 14  jogtudományi munka, ezek közül egy idegen és egy magyar nyelvű könyv, hét pedig konferencia- vagy tanulmánykötetben, ill. folyóiratban megjelent tanulmány vagy konferenciaközlemény), elnyert kitüntetések, díjak, ösztöndíjak (Pro Scientia Aranyérem 2015, PTE Tehetségkövete megbízás 2015, több éven át Köztársasági Ösztöndíj, a MOKK Ösztöndíja 2015, Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj 2014/2015, 2015/2016, Harsányi István Hallgató Ösztöndíj  2012).

Szívből gratulálunk az eddigi teljesítményhez és az Óriás Nándor Díjhoz!

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon