Kitüntetések átadása a tanévnyitón

Kategória: Kari hírek
2016. September 09.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara szeptember 5-én tartotta ünnepi tanévnyitó tanácsülését, amelynek alkalmával a hagyományoknak megfelelően az elsőévesek esküt tettek, majd Dr. Béli Gábor előadására került sor "A jogtanítás kezdetei Magyarországon: az első jogi tankönyv" címmel. Ezt követően a dékán díjakat, elismeréseket adott át, illetve jelentette be.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a Karon közel negyven éven keresztül végzett oktató és kutató munkájának, elismeréseként, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozta Dr. Sükösd Ferenc tudományos segédmunkatársnak.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – feladatainak közel negyven éven át kiemelkedő hozzáértéssel, nagy szakmai tapasztalattal, szorgalommal és segítőkészséggel való teljesítésének elismeréseként a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozta Labacz Ilona operátornak.

A Reinhold & Carmen Würth Alapítvány és a Kar között 1994-ben létrejött megállapodás alapján az Alapítvány pénzjutalomban részesíti a végzős hallgatók közül azt, aki tanulmányi eredménye alapján a legjobbnak bizonyult. A jutalmat, amelyet ebben az évben Dr. Németh Ingrid Borbála érdemelte ki,  Dr. Horváth Sándor, a Reinhold & Carmen Würth Alapítvány elnöke adta át.

2016/2017-es köztársasági ösztöndíj-pályázat nyertese Niklai Patrícia Dominika lett.

A dékán bejelentette továbbá, hogy Magyarország köztársasági elnöke Dr. Gál Istvánt, karunk oktatóját, 2016. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.
A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa  Pro Universitate Quinqueecclesiensis kitüntetést adományozott  Dr. Korinek László Dezső professor emeritusnak, az MTA rendes tagjának.
Augusztus 20. alkalmából a Pécsi Tudományegyetem 2016. szeptember 1-i Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésén Trefort Ágoston-díjat vehetett át Dr. Kovács Béla a Kar Dékáni Hivatalának vezetője.

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk!

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon