Kitüntetések a karon

Kategória: Kari hírek
2015. September 09.

A PTE ÁJK tanévnyitó ünnepségén a dékán „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérmeket adott át, illetve bejelentette Dr. Korinek László, Dr.  Andrássy György és Dr. Visegrády Antal Professzor Urak augusztus 20. alkalmából kapott magas állami kitüntetéseit.

A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozta Prof. Dr. Wei Changdong kutatóprofesszornak a Kar és a Nanjing Audit University (NAU) közötti kapcsolatok építése, elmélyítése és fenntartása érdekében végzett tevékenységéért, és a Kar tekintélyének növeléséért,  Dr. Makai Lajosnak, a Pécsi Ítélőtábla elnökének, a hallgatók gyakorlati ismereteinek elmélyítéséért, a Kar társadalmi kapcsolatainak építése és fenntartása érdekében végzett tevékenységéért, és a Kar tekintélyének növeléséért és Dr. Kovács Bélának a Kar Dékáni Hivatala vezetőjének, a Kar igazgatási, ügyvitel-szervezési és tanulmányi ügyintézésével kapcsolatos feladatainak 15 éve, nagy szakmai tapasztalattal és szorgalommal végzett minőségi feladatvégzéséért.

Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült Korinek László Dezső, az MTA rendes tagja, a belügyi tudományos életben elért kimagasló eredményei, valamint több évtizedes kiemelkedő szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként. Korinek professzor úr a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének egyetemi tanára.

Trócsányi László igazságügyi miniszter, Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából, augusztus 20-a alkalmából, a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozott Andrássy György professzor úrnak a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszéke egyetemi tanárának.

Szintén augusztus 20-a alkalmából a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet vehetett át Visegrády Antal egyetemi tanár, az MTA doktora, Karunk professzora.

Vámbéry Rusztem Emlékéremben részesült Herke Csongor egyetemi tanár, karunk professzora a büntetőpolitikai tevékenységben, főleg a kriminológiai tudományos kutatásokban végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

Korinek Professzor Úrral a kitüntetés alkalmából az Univ TV készített interjút.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon