Hallgatóink sikerei az OTDK-n

Kategória: Kari hírek
2017. April 06.

2017. március 29-31. között rendezték meg az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióját a Miskolci Egyetemen, ahol a Jogtörténeti, a Nemzetközi Jogi és Európajogi valamint a Közigazgatási Jogi TDK-ink hallgatói szerepeltek a legkiválóbban.

Szívből gratulálunk a helyezetteknek és díjazottaknak, továbbá a PTE ÁJK egész csapatának; elismerés illeti minden dolgozat íróját, előadóját, valamint konzulenseiket és nemkülönben az opponenseket!

A részletes eredmények alább következnek:

I. hely

Galicz Kamilla - Egyetemes jogtörténeti tagozat: A felvilágosodás elfeledett polihisztora: Pietro Verri (konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina) - a hallgató helyezése mellett a HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. különdíjában részesült
Hohmann Balázs - Közigazgatási jogi tagozat 2.: A mediáció lehetőségei a közigazgatási hatósági eljárásban (konzulens: Dr. Bencsik András) - a hallgató helyezése mellett Rektori Különdíjban részesült
Molnár Nikoletta - Kriminalisztika tagozat: A kutatás kriminalisztikája - eljárásjogi kitekintéssel (konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba) - a hallgató helyezése mellett a Wolters Kluwer Kft. különdíjában részesült

II. hely

Vincze Fanny Rose - Egyetemes jogtörténeti tagozat: Az elnöki hatalom torzulásai az amerikai alkotmánytörténelemben (konzulens: Dr. Herger Csabáné)
Kakas Márk - Európai közjogi és magánjogi tagozat: Az Egyesült Királyság különleges jogi helyzete az Európai Unióban (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád)
Stankovics Petra - Közigazgatási jogi tagozat 2.: A pályázatok szerepe a területfejlesztésben (Esettanulmány) (konzulens: Dr. Ivancsics Imre) - a hallgató helyezése mellett a HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. különdíjában részesült
Kis Kelemen Bence - Nemzetközi jogi tagozat: A drónok háborúja - Fegyveres pilóta nélküli repülőgépek bevetése terror-elhárítási célzattal a Közel-Keleten (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád) - a hallgató helyezése mellett a Wolters Kluwer Kft. valamint a Honvédelmi Minisztérium különdíjaiban részesült

III. hely

Buzási Vendel (Európai közjogi és magánjogi tagozat): Illegális migráció az Unióban, különös tekintettel a Visszatérési Irányelvre és az EU-Törökország megállapodásra (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád)
Suhajda Máté (Magyar állam- és jogtörténet tagozat II.): Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a közjogi provizórium egyes kérdései a magyar közjogtörténetben 1921-ig (konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina) - a hallgató helyezése mellett a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság valamint a Honvédelmi Minisztérium különdíjaiban részesült

Önálló különdíj

(a szabályok miatt a 7-8 fős tagozatokban nem lehetett III. helyezést kiadni, ezekben a tagozatokban a különdíjat a pontszáma alapján a 3. helyen végző hallgatónak ítélték)

Niklai Patrícia Dominika - Egyetemes jogtörténeti tagozat: Niklai Patrícia Dominika: Oktatáspolitika – egyházi érdekérvényesítés Ausztriában és Magyarországon a XIX. század második felében (konzulens: Dr. Herger Csabáné) - az Igazságügyi Minisztérium Különdíja
Boros Luca - Európai közjogi és magánjogi tagozat: Európai alkotmány: álom vagy valóság? (konzulens: Dr. Horváth Zsuzsanna) - az Igazságügyi Minisztérium Különdíja
Biró Zsófia - Munkajogi és szociális jogi tagozat: A digitális világ munkajogi kérdései (konzulens: Dr. Bankó Zoltán) - az Igazságügyi Minisztérium Különdíja
Paulusz Nikoletta - Infokommunikációs jogi tagozat: Az azonosítás és a kézbesítés szabályozási kérdései az elektronikus eljárásokban (konzulens: Dr. Szőke Gergely László) - HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. különdíja
Fülöp György Imre - Pénzügyi jogi tagozat: Állami szerepvállalás a lakástámogatási rendszer keretében megvalósuló otthonteremtésben (konzulens: Dr. Pfeffer Zsolt) - DLA Piper, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda különdíja
Bánfai Edina - Polgári jogi tagozat IV.: Az adóparadicsomok mögötti mechanizmus, avagy miért és mire jók még mindig az offshore cégek? (konzulens: Dr. Kecskés András) -  az Igazságügyi Minisztérium Különdíja, valamint a HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. különdíja

Legjobb opponensek

Fincza Dóra - Büntetőjogi tagozat III.
Czotter Regina - Infokommunikációs jogi tagozat
Németh Boróka - Közigazgatási jogi tagozat I.
Lovas László - Munkajogi és szociális jogi tagozat
Gyöngyösi Levente - Polgári eljárásjogi tagozat
Benke Lúcia - Polgári jogi tagozat IV.
Kasza Melinda - Római jogi tagozat

Az Állam- és Jogtudományi Szekció hivatalos eredménylistája >>

A hallgatók részvétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása” című pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTDKR-16-0030 számú "A PTE ÁJK részvétele a XXXIII. OTDK-n” című pályázat támogatásával valósul meg.

Logók

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon