Hallgatóink és oktatóink részvétele a kenyai XV. Nemzetközi Hallgatói Szemináriumon

Kategória: Kari hírek
2019. February 06.

Nairobi ad otthont a választó jogot és választási rendszereket elemző hallgatói szemináriumnak, melyen a PTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói és oktatói is részt vesznek.

Az ÁJK hallgatói (Nezdei Mirabella, Daka Marija, Márton Mónika, Szíjártó István) Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet professzor asszony és Dr. Fábián Adrián dékán úr kíséretében 2019. február 4-10 között részt vesznek a XV. Nemzetközi Hallgatói Szemináriumon, melynek szervezője ebben az évben a nairobi Kenyatta University Jogi Kara.

A szeminárium témája a választójog és a választási rendszerek.

A kar dékánja, Dr. Fábián Adrián megbeszélést folytatott a Kenyatta University Jogi Karának dékánjával, illetve a Mount Kenya University Jogi Karának dékánjával a további oktatási-kutatási együttműködési lehetőségekről.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon