Hallgatóink eredményei a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában

Kategória: Kari hírek
2015. April 08.

10 helyezést, 4 különdíjat és 5 legjobb opponensnek járó díjat gyűjtöttek be a PTE ÁJK hallgatói a múlt héten Budapesten, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amelyet március 31. és április 2. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendeztek.

Az alábbi pályamunkákkal illetve tagozatokban szereztek díjakat hallgatóink:

Díj Szerző Pályamunka címe Tagozat Konzulens
I. díj Hohmann Balázs Civil szervezetek ügyféli jogállásban Közigazgatási Jogi 1. Dr. Bencsik András
I. díj Niklai Patrícia Dominika A vallás megválasztásának és gyakorlásának szabadsága az Osztrák Császárságban (1848-1867) Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Dr. Herger Csabáné
I. díj
és az Országos Rendőr-főkapitányság különdíja
Sági Lilla A krimináltaktika fejlődési tendenciái –  új kihallgatási metódusok Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi Dr. Fenyvesi Csaba
II. díj Biró Zsófia A kamatmaximum kijátszására szolgáló ügyletek az ókori Rómában Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Dr. Pókecz Kovács Attila
II. díj Bojtor Adrienn Élet a börtön után - A börtönviselt emberek társadalmi reintegrációjának útvesztői Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi Dr.Kulcsár Gabriella
II. díj Daka Marija Az Emberi Jogok Európai Egyezményének extraterritoriális hatálya Nemzetközi Jogi 2. Dr. Mohay Ágoston
II. díj Kaiser Kristóf Ahol a büntetőjog is csődöt mond, avagy a hitelezők megkárosításának lehetőségei Büntetőjogi 3. Dr. Balogh Ágnes

II. díj
és a Magyar Ügyvédi Kamara különdíja

Molnár Márk A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének szabályai az új Ptk.-ban és a szabályozás prognosztizálható hatásai Polgári Jogi 4. Dr.Benke József, 
Dr. Kecskés László
III. díj Lukonits Ádám Az Európai Parlament az intézményi egyensúly rendszerében Európajogi Dr. Mohay Ágoston
III. díj Szabó Orsolya Miért más? - Az azonos neműek párkapcsolatai Magyarországon Alkotmányjogi 1. Dr. Drinóczi Tímea
Belügyminisztérium különdíja Kovács Eszter A joghallgatók szexuális viktimizációja Kriminológiai Dr.Kőhalmi László
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal különdíja Tóth Barnabás Külföldiek igazgatásának egyes kérdései, különös tekintettel a menekültügyre Közigazgatási Jogi 2. Dr. Ivancsics Imre

A legjobb opponensnek járó elismerést kapták:

Heid Krisztina Környezetvédelmi Jogi
Lovas László Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti
Szabó András Büntetőjogi 3.
Szücs Blanka Infokommunikáció és Médiajogi
Török Tamás Közigazgatási Jogi 1.

Mind nekik, mind konzulenseiknek illetve felkészítő tanáraiknak szívből gratulálunk!

Elismerés illeti a teljes pécsi csapatot, annak minden résztvevőjét is, hogy méltó módon képviselték karunkat a rendezvényen, köszönjük felkészülésüket, az erre fordított időt, energiát!

A hallgatók részvétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása című pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTDKR-14-0035 számú PTE ÁJK XXXII. OTDK részvétel című pályázat támogatásával valósult meg.

Emberi Erőforrások MinisztériumaEmberi Erőforrás TámogatáskezelőOktatáskutató és Fejlesztő IntézetNemzeti Tehetség Program

 

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon