Grundlagen des österreichischen Privatrechts I. campus credit kurzus

Kategória: Kari hírek
2019. September 12.

Erkennen Sie die deutschsprachliche privatrechtliche Terminologie und die grundlegenden Institute des österreichischen Privatrechts!

Ismerje meg a német nyelvű magánjogi terminológiát és az osztrák magánjog alapvető intézményeit!

Die Blockseminare "Grundlagen des österreichischen Privatrechts I" (WS 2019) bzw. "Grundlagen des österreichischen Privatrechts II" (SS 2020) sind als sog. Campus Credit Kurs auch für nichtungarische Studierende geöffnet (Kursgebühr: 30.000 Ft/Blockseminar).  Über die Teilnahme und das Prüfungsergebnis werden die Universität Graz und die Universität Pécs gemeinsame Zertifikat ausstellen. Die erworbenen Kredite können im Wahlmodul anerkannt werden.

A Prof. Dr. Susanne Kissich és Prof. Dr. Markus Steppan által hirdetett "Grundlagen des österreichischen Privatrechts I" c. campus credit tárgy fizetős kurzus (30.000 Ft), melynek folytatása a tavaszi szemeszterben ("Grundlagen des österreichischen Privatrechts II") ugyan ilyen feltételekkel lesz meghirdetve. A kurzus elvégzéséről és eredményéről a Grazi Egyetem és a PTE jogi karai közös bizonyítványt állítanak ki, illetve a megszerzett kreditek szabadon választott tárgyként elismertethetők.

Tematika >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon