Emelt szintű érettségire felkészítés történelemből

Kategória: Kari hírek
2014. December 02.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara konzultációkat szervez középiskolások számára történelem tárgyból, az emelt szintű érettségire való felkészítés céljából (elméleti és gyakorlati ismeretek az írásbeli és a szóbeli érettségire). A konzultációk irányítói és az előadók egyetemi oktatók és gimnáziumi tanárok.

Konzultációk száma: 7

Idejük: szombat 10.00-tól 18.00-ig
Az első konzultáció időpontja: 2015. január 10.

A konzultációk témakörei:
1. Az ókor
2. A középkor, egyetemes történelem
3. A középkor, magyar történelem
4. Az újkor, egyetemes történelem
5. Az újkor, magyar történelem
6. A huszadig század (napjainkig), egyetemes történelem
7. A huszadik század (napjainkig), magyar történelem

A konzultációk lebontása: 8 (45 perces) óra
1. rész: Előadások a kor legfontosabb témaköreiből. – 3 óra
2. rész: Írásbeli gyakorlati ismeretek. Rövid- és hosszú esszévariációk kidolgozása. Az esszéírás szabályai és a „javítás” alapelvei. – 1 óra
3. rész: Írásbeli gyakorlati ismeretek. Forráselemzések, illetve dekódolási szabályok felismerése, diagramelemzések (koordináta-, kör- és táblázatdiagramok). Képek, egyéb ábrák elemzése. Fogalmak, nevek. Térképhasználat. – 2 óra 
4. rész: A szóbeli témakörök és tételvariációk. Vázlatok és további előadások. – 1 óra
5. rész: Ellenőrző kis rész-teszt kitöltése. – 1 óra

A konzultáción minden résztvevő kap egy nagy résztesztet, amelyet otthon tölt ki. A megoldást e-mailban küldheti el, a válaszban megkapja az értékelést.

Jelentkezés: elokeszito@ajk.pte.hu
Technikai információ: Nepel Andrea (nepel.andrea@ajk.pte.hu)
Szakmai információ: Dr. Horváth Csaba, egyetemi docens (horvath.csaba@ajk.pte.hu)
A felkészítő díja: az első három konzultációra 21 ezer forint, a további négyre pedig 28 ezer forint.

Jelentkezési határidő: 2014 december 19.
Az első befizetési határidő: 2014 december 29.
Fizetés banki átutalással.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon