Emberi jogi, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti TDK

Kategória: Kari hírek
2018. August 13.

A Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék 2018. szeptemberében el kívánja indítani tudományos diákkörét. A hallgatók jelentkezését 2018. szeptember 10-ig várják.

A diákköri tagság feltétele, hogy a hallgató vállalja tudományos diákköri dolgozat, évfolyam- vagy szakdolgozat írását.

Olyan hallgatók jelentkezését várják, akik érdeklődnek az emberi jogok, a társadalomelmélet és a jogbölcselet iránt. Előnyt jelent az alábbi tárgyak sikeres, legalább „jó” minősítéssel történő teljesítése: filozófia, politikaelmélet, jogi alaptan, alkotmányjog 3.

A jelentkezéseket a fenti határidőig az alább letölthető plakáton szereplő e-mail címekre lehet elküldeni >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon