Díszdoktoravatás és egyetemi kitűntetés az Ünnepi Szenátusi Ülésen

Kategória: Kari hírek
2018. November 12.

Pécsi Tudományegyetem Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülést tartott a Magyar Tudomány Napja alkalmából november 8-án, melynek alkalmából került sor Dušan Nikolić jogprofesszor „Doctor Honoris Causa” avatására, valamint karunk egyetemi tanárának, Dr. Horváth Zsuzsannának kitűntetésére.

Dušan Nikolić professzor a PTE kiemelt partnerintézménye, az Újvidéki Egyetem rektoraként sokat tett és tesz annak érdekében, hogy a két egyetem közötti kapcsolatok minél sokrétűbbek és kölcsönösen előnyösek legyenek. A PTE és az Újvidéki Egyetem közötti jó kapcsolatot jelzi a PTE kétnapos, multidiszciplináris tematikájú bemutatkozó rendezvénye Novi Sadon (2018. május 8-9.), amely Nikolić professzor aktív támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. A PTE és az Újvidéki Egyetem jogi karai is támogatták a bemutatkozó napok rendszeressé tételét, amelyek hozzájárulnak az ún. nemzetköziesítési célkitűzés megvalósításához.

Dušan Nikolić jogász, professzor, a szerbiai Újvidéki Egyetem (University of Novi Sad) rektora. Kutatásai elsősorban a magánjog diszciplínáját érintik, doktori disszertációját (University of Belgrade, 1994) a polgári jogi szankciók kérdésköréről írta. Nikolić professzor aktív hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet végez, és több tucat szerbiai és külföldi konferencián vett részt előadóként. Egyebek mellett tagja a párizsi Nemzetközi Jogösszehasonlító Akadémiának (Académie internationale de droit comparé), az International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights-nak, valamint a bécsi European Law Institute-nak. Tagja volt a szerb tulajdonjogi kodifikációs csoportnak (2005-2009), tevékenykedett választott bíróként és a szerb alkotmánybíróság magánjogi szakértőjeként. Számos kutatási projektet vezetett koordinátorként, így többek között a környezetjogi oktatás fejlesztése terén (a New York-i Columbia University-vel együttműködésben, 2006-2009) és a uniós jogharmonizáció szerbiai megvalósítása kapcsán (2008-2011).

Büszkék vagyunk a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék immáron címzetes egyetemi tanárára, Dr. Horváth Zsuzsannára, aki a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át.

Az Egyetemi Doktori Bizottság sikeres védésük alapján PhD fokozatot ítélt oda az állam-és jogtudományok területén Orbán József és Tóth Dávid hallgatóknak.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon