Demonstrátori helyek

Kategória: Kari hírek
2015. September 27.

2015. október 7-ig lehet benyújtani a karon a 2015/16-os tanévre szóló demonstrátori pályázatokat.

Demonstrátori pályázatot az a legalább 3. szemeszterre beiratkozott hallgató adhat be, aki legalább jó (4,00) tanulmányi eredményt ért el az előző félévben és a megpályázott tantárgyból vagy annak rokon tárgyaiból jeles (5) eredménnyel vizsgázott, illetve a szakterület tanulmányozásában kiváló eredményt ért el (különösen a Tudományos Diákköri Konferencián sikeresen szerepelt, kari vagy más pályadíjat nyert, átlagon felüli diákköri tevékenységet fejtett ki stb.).

A demonstrátori pályázati kiírás innen tölthető le. >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon