Állami kitüntetésben részesült dr. Béli Gábor

Kategória: Kari hírek
2017. March 14.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából nemzeti ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adott át dr. Béli Gábornak, a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének.

Béli Gábor az Árpád-kortól a kora újkorig terjedő időszak jogtörténetével kapcsolatos kutatásai mellett a nagy magyar jogtörténész generáció életművének ápolása terén is meghatározó tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes, iskolateremtő tanári pályája elismeréseként részesült az elismerésben.

Szívből gratulálunk!

dr. Béli Gábor - Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon