A PTE ÁJK csapata az OTDK-n

Kategória: Kari hírek
2015. March 27.

Közel 40 pályázó és 20 opponens képviseli karunkat március 31. és április 2. között a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara ad otthont. A rendezvény során a versenyzők harminc tagozatban összesen csaknem háromszáz pályamunkát mutatnak be, amelyek az állam- és jogtudományok szinte valamennyi területével foglalkoznak, a tradicionális jogintézmények bemutatásától kezdve, a különböző összehasonlító elemzéseken keresztül, a legújabb – még alig kutatott – problémák analizálásáig.
A PTE ÁJK-ról benevezett dolgozatok a következők:

Szerző

Pályamunka címe

Tagozat

Konzulens

Antal Krisztina

A visszalépés tilalma a természetvédelmi szabályozásban – uniós kitekintéssel

Környezetvédelmi Jogi

Dr. Pánovics Attila

Bárány V. Fanny
Havasi Bianka

A közigazgatás törvényessége a helyi önkormányzatok törvényességi kontrollja tekintetében

Közigazgatási Jogi 1.

Dr. Tilk Péter
Dr. Kocsis Miklós

Biró Zsófia

A fiúsítás jogintézménye 1526-ig, különös tekintettel az Anjou-kor belpolitikájára

Magyar Állam- és Jogtörténeti

Dr. Béli Gábor

Biró Zsófia

A kamatmaximum kijátszására szolgáló ügyletek az ókori Rómában

Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti

Dr. Pókecz Kovács Attila

Bojtor Adrienn

Élet a börtön után - A börtönviselt emberek társadalmi reintegrációjának útvesztői

Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi

Dr.Kulcsár Gabriella

Bujtor Klára
Vincze Anna Réka

A megyei önkormányzatok szerepének változása a rendszerváltástól napjainkig

Közigazgatási Jogi 1.

Dr. Tilk Péter

Czapári Dóra

Tárgyalás előkészítés a polgári jogvitákban, a különböző országok jogi megoldásainak tükrében

Polgári Eljárásjogi

Dr. Király Lilla

Daka Marija

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének extraterritoriális hatálya

Nemzetközi Jogi 2.

Dr. Mohay Ágoston

Hegedüs Dániel

A történeti alkotmány vívmányai és a Szent Korona az Alaptörvényben

Alkotmányjogi 3.

Dr. Drinóczi Tímea

Herczeg Zsombor

A környezetvédelmi szabályozás mostohagyermeke: talajvédelem az Európai Unióban

Környezetvédelmi Jogi

Dr. Pánovics Attila

Hock Bálint

A bizonyítási teher a múltban és a jelenben

Büntető-eljárásjogi 1.

Dr. Fenyvesi Csaba

Hohmann Balázs

Civil szervezetek ügyféli jogállásban

Közigazgatási Jogi 1.

Dr. Bencsik András

Kaiser Kristóf

Ahol a büntetőjog is csődöt mond, avagy a hitelezők megkárosításának lehetőségei

Büntetőjogi 3.

Dr. Balogh Ágnes

Kisfali Bálint

Újra járás a közigazgatásban

Közigazgatási Jogi 1.

Dr. Bencsik András

Kovács Attila László

Korrupció- és csalásellenes küzdelem az Európai Unióban

Európajogi

Dr. Mohay Ágoston

Kovács Eszter

A joghallgatók szexuális viktimizációja

Kriminológiai

Dr.Kőhalmi László

Kovács Ildikó

A devizahitelek problémáinak jogi rendezésével kapcsolatos alkotmányossági kérdések

Alkotmányjogi 3.

Dr. Tilk Péter

Kovács Mihály

Egy új korszak kezdete? Avagy: szeparatista mozgalmak Európában

Nemzetközi Jogi 2.

Dr. Mohay Ágoston

Környei Mátyás

A kocka el van vetve - az online szerencsejáték szabályozása Magyarországon

Infokommunikáció és Médiajogi

Dr. Szőke Gergely László

Krasz Péter

Egyenlők és egyenlőbbek - a választójog egyenlősége a hatályos alkotmányjogi szabályozásban

Alkotmányjogi 3.

Dr. Petrétei József

Lukonits Ádám

Az Európai Parlament az intézményi egyensúly rendszerében

Európajogi

Dr. Mohay Ágoston

Mészáros Pál Emil

Az új földforgalmi törvény jogintézményei („Az ország, amely tönkreteszi a földjét, önmagát teszi tönkre”)

Agrár- és Szövetkezeti Jogi

Dr. Bércesi Zoltán
Dr. Kecskés László
Dr. Nochta Tibor

Molnár Márk

A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének szabályai az új Ptk.-ban és a szabályozás prognosztizálható hatásai

Polgári Jogi 4.

Dr.Benke József
Dr.Kecskés László

Niklai Patrícia Dominika

A vallás megválasztásának és gyakorlásának szabadsága az Osztrák Császárságban (1848-1867)

Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti

Dr. Herger Csabáné

Oszlánczi Mercédesz

Az alimentációs szerződések aleatórius jellegének változása Történeti és összehasonlító jogi vizsgálatok az új Ptk. Perspektívájából

Polgári Jogi 3.

Dr.Benke József
Dr.Kecskés László

Pálinkás Anett

A magyar területi közigazgatás átalakítása – az integrált ügyfélszolgálati rendszer kiépítése

Közigazgatási Jogi 1.

Dr. Bencsik András

Pásti Laura Eszter

„Viam meam persecutus sum” - „A magam útját jártam”

Magyar Állam- és Jogtörténeti

Dr. Béli Gábor

Sági Lilla

A krimináltaktika fejlődési tendenciái –  új kihallgatási metódusok

Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi

Dr. Fenyvesi Csaba

Schmidt Virág

Az eladási bizomány kazuisztikája a római jog forrásaiban

Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti

Dr. Pókecz Kovács Attila

Solymosi Ádám Zsolt

A bizonyítási teher jelentősége a büntetőügyekben

Büntető-eljárásjogi 1.

Dr. Fenyvesi Csaba

Szabó Orsolya

Miért más? - Az azonos neműek párkapcsolatai Magyarországon

Alkotmányjogi 1.

Dr. Drinóczi Tímea

Szántó Otília

Változások a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények körében

Büntetőjogi 3.

Dr. Balogh Ágnes

Takács Alexandra

A justizmordhoz vezető kriminalisztikai hibák az Egyesült Államokban

Kriminalisztika és Büntetés-végrehajtási Jogi

Dr. Fenyvesi Csaba

Tatay Eszter

Perszonalizáció és véleményszabadság - a szűrőbuborék hatása az informáltsághoz való jogra

Infokommunikáció és Médiajogi

Dr. Szőke Gergely László

Tóth Adél

Az emberkereskedelem tényállásának gyakorlati kérdései

Büntetőjogi 2.

Dr. Balogh Ágnes

Tóth Barnabás

Külföldiek igazgatásának egyes kérdései, különös tekintettel a menekültügyre

Közigazgatási Jogi 2.

Dr. Ivancsics Imre

Vajdai Anita

A haszonélvezőt ért sérelmek orvoslásának perjogi eszközei a római jogban

Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti

Dr. Pókecz Kovács Attila

Sikeres versenyzést kívánunk a csapatnak!

A részletes programfüzet innen tölthető le. >>

A hallgatók részvétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása című pályázati kiírásra benyújtott, NTP-OTDKR-14-0035 számú PTE ÁJK XXXII. OTDK részvétel című pályázat támogatásával valósul meg.

Emberi Erőforrások MinisztériumaEmberi Erőforrás TámogatáskezelőOktatáskutató és Fejlesztő IntézetNemzeti Tehetség Program

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon