„Legum Magister” / „Master of Laws” - A kulcs az európai jogi karrierhez

Kategória: Kari hírek
2014. June 07.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara 2014 szeptemberében angol nyelvű mesterképzést indít. Erről beszélgetett Sági Lilla a képzés vezetőjével, Drinóczi Tímea tanárnővel.

Mit jelent pontosan az LL.M. képzés? Milyen speciális ismereteket lehet elsajátítani a képzés során?

A jogszabály szerint a mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő második jogi mesterszakon oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak. Az európai és nemzetközi üzleti jogi LL.M. elvégzése tehát mesterfokozatot eredményező, jogász képzésre épülő második jogi mesterszak Master of Laws (LL. M.) címet tanúsít. Olyan jogászok képzése a cél, akik a jogász elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti gazdasági joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.

Honnan jött az LL.M. képzés elindításának a gondolata?

A képzés alapötlete a Polgári Eljárásjogi Tanszékről származik, Kengyel Miklós professzor úr és kollégái dolgozták ki a képzést és jártak el az akkreditáció ügyében.

Kiknek lehet hasznos, kiknek ajánlja ez a képzés?

A képzés bárkinek hasznos lehet, aki érdeklődik az üzleti jog iránt, és mélyebb elméleti, de főleg gyakorlati ismereteket szeretne szerezni többek között a kereskedelmi tranzakciók, a nemzetközi vonatkozású jogi kérdések jogérvényesítési mechanizmusai, a határon átnyúló gazdasági ügyletek jogi bonyolítása területén, illetve akik akár a szaknyelvi, akár az érvelés- és tárgyalási technikákra vonatkozó kompetenciáikat szeretnék fejleszteni.

Hogyan lehet bekerülni, illetve hol és mikor lehet jelentkezni?

A felvételi követelmény a jogász diploma és megfelelő nyelvismeret igazolása, önéletrajz és motivációs levél megküldése. A magyar állampolgárok a rendes felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek. Mások számára a jelentkezési határidő 2014. Július 15., ők az online jelentkezési felületen tudják a szükséges dokumentumokat a részünkre eljuttatni. Azok a magyar állampolgárok számára, akik a rendes felvételi eljárás keretében nem jelentkeztek, lehetőség nyílik augusztusban a pótfelvételi eljárás során történő jelentkezésre is.

Mennyibe kerül egy ilyen képzés a hallgatóknak?

A képzés két féléves, tandíja szemeszterenként 1000 EUR. A jelentkezéskor egyszeri 35 EUR regisztrációs díjat kell befizetni.

Milyen előnyöket nyújt az LLM képzés azoknak, akik elvégzik?

A képzést az előkészítők igyekeztek úgy kialakítani, hogy olyan új ismereteket és készségeket közvetítsen, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy a végzett hallgatóinknak versenyelőnyt jelentsen a munkaerőpiacon. Olyan készségekre és képességekre gondolok, mint például az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelés, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készség és nyitottság, illetve jól hasznosítható angol szaknyelvi és kommunikációs fogalmi rendszer és készség.

Ez a képzés angol nyelven zajlik. Van esetleg a jelentkezőknek valamely felkészítő vagy előkészítő kurzus?

A karon működő Idegen Nyelvi Lektorátus két önköltséges felkészítő és bevezető jellegű kurzussal („Preparatory Course in English” és a „Preparatory Course in Legal English: „Private law”) segíti a hallgatók angol nyelvismeretének a frissítését az első szemeszter elején. Ezen túl lehetőség van arra is, hogy az International Legal English Certificate nyelvvizsgára felkészítő önköltséges kurzusokat szervezzünk a Lektorátus segítségével, akik megfelelő igény esetén a nyelvvizsga helyi szervezését is vállalják.

Lehet arra számítani, hogy multikulturális hallgatói közeg alakul ki?

Az ÁJK mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több külföldi hallgató számára tegyük vonzóvá az LL.M.. képzésünket. Személy szerint bízom abban, hogy sikerül olyan multikulturális hallgatói közeget kialakítanunk, amely hozzáadott értéket nyújt majd mindahhoz a nemzetközi és uniós szintű ismerethez és tudásanyaghoz, amit a kurzusaink során közvetíteni törekszünk. Az érdeklődőket arra biztatom, hogy keressék fel a honlapunkat, ahol mindenről további részleteket és információt találhatnak:

http://ajk.pte.hu/llm

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon