Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának Civilisztikai Albizottsága a PTE ÁJK-n

Kategória: Kari hírek
2014. May 20.

2014. május 12-én a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara  adott otthont a Magyar Tudományos Akadémia Állam-és Jogtudományi Bizottságának Civilisztikai Albizottsága által szervezett tudományos ülésnek. Az albizottsági ülés keretében tartotta meg Prof. Dr. Peter Hay, karunk díszdoktora, székfoglaló előadását „Public Policy in the USA and int he European Union. Comparative approach.” címmel.

A Prof. Dr. Harmathy Attila akadémikus által elnökölt tudományos ülésen Karunk két oktatója is részt vett meghívott előadóként: dr. Illés István óraadó az új Ptk. bizalmi vagyonkezelési szerződésének gyakorlati alkalmazhatóságát ismertette; dr. Kovács Kolos tanársegéd pedig a Közös európai adásvételi jogról szóló rendelettervezet magyar jogra gyakorolt várható hatásairól tartott előadást. A tudományos programot színesítve Prof. Dr. Várady Tibor akadémikus a „Zoknik a csilláron, életek hajszálon. Történetek a levéltárból.” című életrajzi ihletésű, újonnan megjelent könyve megírásának okairól és az abban szereplő történetekhez fűződő személyes élményeiről beszélt a megjelenteknek.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon