Publikációs pályázati felhívás PhD Tanulmányok 13.

Kategória: Doktori Iskola hírei
2013. November 15.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájának Tanácsa 2014-ben kívánja megjelentetni a „PhD Tanulmányok” c. kiadványsorozat 13. kötetét, amelyben főleg a Kar PhD hallgatóinak a kari képzés tárgyköreihez kapcsolódó, közlésre érdemes tanulmányai publikálhatók.

Részletek >>

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon