BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

Kategória: Doktori Iskola hírei
2014. March 21.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA pályázatot hirdet BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA.

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

  • magyar állampolgár,
  • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
  • a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, valamint
  • kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Az ösztöndíj határozott időre (1, 2 vagy 3 évre) szól. 2014-ben havi bruttó összege 124.500,- Ft. Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

2014-ben az állami támogatásból rendelkezésre álló összes forrás 750 millió forint, így az elnyerhető új ösztöndíjak tervezett száma: 160. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 32.

A pályázatot elnyert kutatók 2014. szeptember 1-jétől részesülnek ösztöndíjban.

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával kell, rögzítési határidő: 2014. április 16. 12.00 óra

Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2014. április 18.

INFORMÁCIÓ:
http://mta.hu/cikkek/?node_id=26057

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon