„1956 és nemzetközi környezete” - konferenciafelhívás

Kategória: Doktori Iskola hírei
2016. November 08.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet az 1956-os Emlékévhez kapcsolódóan „1956 és nemzetközi környezete” címmel tudományos konferenciát rendez 2016. december 8-án, Budapesten.

A konferencia célja, hogy kifejezetten doktoranduszok és fiatal kutatók számára biztosítson lehetőséget az 1956-os események nemzetközi kontextusához kapcsolódó előadásaik és legfrissebb kutatási eredményeik bemutatására az érdeklődő nagyközönség számára. A tudományos konferencia – a beérkező pályázati anyagok függvényében – több szekcióba szerveződik, elsősorban kül- és gazdaságpolitikai, társadalom- illetve hadtörténeti tárgykörökben.  Ennek érdekében kimondottan olyan előadásterveket várunk a pályázók részéről, amelyek eleget tesznek a fenti kritériumoknak és szervesen beilleszthetők a nemzetközi folyamatok értelmezésére koncentráló konferenciaprogramba.

A pályázatnak tartalmaznia kell a megtartani kívánt előadás rövid összefoglalóját (absztrakt), valamint a pályázónak az eddigi releváns eredményeit és a szakmai hátterét is tartalmazó önéletrajzát. Kérjük, hogy a pályázati anyagokat elektronikusan a bence.nemeth@ifat.hu címre juttassák el „1956 és nemzetközi környezete ” tárgymegjelöléssel, legkésőbb 2016. november 15-ig.

A beadványokat a bíráló bizottság a beérkezés sorrendjében bírálja el a pályázati anyag konferenciaprogramba illeszthetőségnek függvényében. A kiválasztott pályázatok benyújtóit az elbírálást követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. november 20-ig, e-mailben értesítik.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet tervezi továbbá, hogy lektorált, ISBN-számmal rendelkező tanulmánykötet (könyv) formájában is megjelenést biztosít a legjobb előadások számára, várhatóan 2017. első negyedévében. Kérik, hogy azon jelentkezők, akik érdeklődnek a publikálási lehetőség felől, jelezzék ezt a pályázati anyag benyújtásakor.

Miért a PTE ÁJK?


ÁJK a Facebookon