1.
MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM


1/A.
MÉLTÁNYOSSÁGI JAVÍTÓVIZSGA IRÁNTI KÉRELEM


2.
EGYETEMEN BELÜLI TOVÁBBI SZAK FELVÉTELÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM; PÁRHUZAMOS KÉPZÉS


3.
ÁTVÉTEL


4.
VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL RÉSZTANULMÁNYOK FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL


4/A.
VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE A PTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁN RÉSZTANULMÁNYOK FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL


5.
BEJELENTÉS
PTE HALLGATÓJA LÉTESÍT MÁS BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL TOVÁBBI (PÁRHUZAMOS) HALLGATÓI JOGVISZONYT


5/A.
BEJELENTÉS
MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY HALLGATÓJA LÉTESÍT A PTE-VEL TOVÁBBI (PÁRHUZAMOS) HALLGATÓI JOGVISZONYT


5/B.
MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL JOGVISZONYBAN ÁLLÓ HALLGATÓ BEJELENTÉSE TOVÁBBI (PÁRHUZAMOS) HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÍTÉSÉRE FELVÉTELI DÖNTÉS ALAPJÁN


6.
HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE KÉRELEMRE


6/A.
HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE RENDKÍVÜLI KÖRÜLMÉNY MIATT


7.
HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE


9.
KORÁBBAN FOLYTATOTT TANULMÁNYOK SORÁN TELJESÍTETT TANTÁRGYAK ELISMERTETÉSE (KÉRELEM)


9/A.
KORÁBBAN FOLYTATOTT TANULMÁNYOK SORÁN TELJESÍTETT TANTÁRGYAK ELISMERTETÉSE (TÁBLÁZAT)


9/B.
KÉRELEM AZONOS SZAKRA, AZONOS KÉPZÉSI PROGRAMBA, AZONOS MUNKARENDRE ÚJRA FELVETT HALLGATÓK ELŐZŐ KÉPZÉSBEN TELJESÍTETT TANTÁRGYAINAK BESZÁMÍTÁSÁHOZ


9/C.
KÉRELEM JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉST VÉGZETTEK JOGÁSZ SZAK NAPPALI MUNKARENDBE TÖRTÉNŐ KREDITBESZÁMÍTÁSHOZ

A Foksz képzést 2013-ban vagy 2014-ben megkezdett hallgatóknak

A Foksz képzést 2015-ben vagy 2016-ban megkezdett hallgatóknak


10.
ENGEDÉLY SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRE – NEM JOGI KÖTELEZŐTANTÁRGYBÓL


12.
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM


16.
KONZULTÁCIÓS LAP


17.
ABSZOLUTÓRIUM KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM


18.
SZAKNYELVI SZIGORLAT ELFOGADTATÁSA IRÁNTI KÉRELEM


19.
RÉSZISMERETI KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM


26.
SZÁMLAKÉRŐ LAP A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉHEZ


27.
KÉRELEM TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ÚJRASZÁMOLÁSÁRA


28.
VISSZAFIZETÉSI KÉRELEM


29/A.
SZAKMAI GYAKORLATI NAPLÓ - JOGÁSZ NAPPALI MUNKAREND


29/C.
SZAKMAI GYAKORLATI NAPLÓ - JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS


31.
ADATKÖZLŐ LAP