A Magyar Akkreditációs Bizottság a Kar, illetve a Karon folyó jogász alapképzési szak vizsgálatát első alkalommal 1996-ban, második alkalommal 2006-ban végezte el (utóbbi esetben a szakirányú továbbképzések és a Doktori Iskola tevékenységének értékelésével). A MAB a 2006. évben az ún. párhuzamos akkreditációs eljárás keretében – 2006/4/IV. számú határozatával - a Karnak „Kiválósági hely” címet ítélt oda. Az intézményi akkreditáció keretében 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát akkreditálta 2017. december 31-ig terjedő hatállyal a Magyar Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján.
A Kar képzési szerkezete valamennyi felsőoktatási képzési szinten képzést folytat (a jogi és igazgatási képzési területen). A felsőfokú szakképzési szinten jogi asszisztens képzés zajlik (nappali és levelező munkarendben), amelyet a Kar alapított meg Magyarországon és elsőként indította meg a képzést is. A BA képzési szinten igazságügyi igazgatási képzés folyik (levelező munkarendben), amelyet a Kar szintén elsőként hozott létre a hazai jogi karok között (németországi minták alapján). A Kar legújabb képzési szintje a közigazgatási menedzser MA képzés. A Kar meghatározó képzési szintje az egységes (osztatlan) jogász alapképzés, amely nappali és levelező munkarendben is folyik. A Doktori Iskola tevékenysége keretében tizenkettő alprogram működését biztosítja (szervezett és egyéni képzési rendben). Különösen az utóbbi években – a Kar képzési stratégiája alapján – jelentősen növekedett a szakirányú továbbképzések, illetve az azokban résztvevő hallgatók száma.
A Kar által folytatott képzések tanrendjei lehetőséget nyújtanak arra, hogy az alacsonyabb szintű képzések tantárgyai a magasabb szintű képzésben elismerésre kerüljenek, ezáltal a tanulmányok időtartama lerövidíthető.

A képzéseinkkel kapcsolatos felvételi információk a PTE ÁJK felvételizőknek szóló honlapján érhetők el. A képzéseinkről képzési szintenként részletesen itt olvashat.