Dolgozatok formai követelményei

A formai követelmények célja, hogy a PTE Állam- és Jogtudományi Karán önálló munkával elkészített dolgozatok, valamint a szakdolgozat megírásának formai és stílusbeli követelményeit rögzítse. Amennyiben az oktató mást nem ír elő, a dolgozatokat az itt leírtaknak megfelelően kell elkészíteni.

Letöltés