Útravalók

Keressék az igazságot, az igazság megadja a szabadságot, és az megteremti a békét!”
Prof. Korinek László
az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

 

„Most, hogy egyetemi tanulmányaikat befejezték, elindultak azon az úton, amely rengeteg szakmai kihívást és reményeim szerint sok örömet is hoz magával. Bízom benne, hogy a választott munkájukhoz biztos alapot nyújt mindaz, amit a pécsi jogi kar oktatói átadtak Önöknek az évek során. Ne feledjék, az egyetem ajtaja mindig nyitva áll Önök előtt, ezért kérem, hogy időről-időre hallassanak magukról, osszák meg velünk szakmai örömeiket, tapasztalataikat, és ha szükségük van rá kérjenek tőlünk tanácsot, segítséget. A mielőbbi viszontlátásra!”
dr. Garamvölgyi Róbert
Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda

 

 „A tanulás során megszerzett tudás sokszor hasztalannak és feleslegesen nehezen megszerezhetőnek tűnhet, azonban az élet mindig új helyzetek elé állít mindannyiunkat, amelyeket megfelelő tudás birtokában, kellő szorgalommal, alázattal és hittel képesek vagyunk megoldani. Azt kívánom minden hallgatónak, hogy az egyetemen megszerzett tudásával, találja meg a saját útját, melyet végigjárva eléri szakmai céljait.”
dr. Göndöc András
Baranya megyei főjegyző

 

„A sikerhez nem elegendő a tárgyi tudás, ha az nem párosul precizitással, szorgalommal, kreativitással és a szakma iránti alázattal.”
dr. Herke Csongor
ügyvéd, dékánhelyettes

 

„Biztos vagyok benne, hogy a pécsi diploma versenyképes, akármelyik karról is legyen szó. A legfontosabb az, hogy bízzanak önmagukban a hallgatók, hiszen aki lelkiismeretesen és jól dolgozik, eddig becsületesen tanult és felkészült a hivatására az egyetemi évei alatt, nincs miért aggódnia. A siker nem is a konkrét végzettségen múlik, hanem azon, mekkora szívük és akaraterejük van.”
dr. Gál István
egyetemi docens
forrás: PTE Alumni Magazin 2014/2015

 

Kemény munka és kritikus szemlélet
Interjú Kiss László alkotmánybíróval, a jogi kar Alkotmányjogi és Közigazgatás-jogi Tanszékének oktatójával

Igényesnek lenni
Interjú Fábian Adrián dékánhelyettessel, a Nemzeti Választási Bizottság tagjával