Szakirányú továbbképzésekre jelentkezési határidő: 2016. június 30-a

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

Levélcím: 7622 Pécs, 48-as tér 1.
Telefon: (72) 501599

Szakvezető: dr. Herger Csabáné habilitált egyetemi docens
Telefon: (30) 282 96 54    E-mail: herger.csabane@ajk.pte.hu

 

Oktatóink

Közös kompetencia modul

Tantárgy: Munkaerő-piaci ismeretek
Rideg András tanársegéd - PTE KTK 
E-mail: ridega@ktk.pte.hu


 Tantárgy: Szaknyelv
Pókay Marietta nyelvtanár - angol szaknyelv
Hőnig Klára nyelvtanár - német szaknyelv
Telefon: (72) 501599/ 23195
Email:
pokay.marietta@ajk.pte.hu
honig.klara@ajk.pte.hu 


 Tantárgy: A jogi informatikai rendszerek
Szabó Szilárd csoportvezető - PTE ÁJK Informatikai Csoport
Telefon: (72) 501599/ 23030 Email: szabo.szilard@ajk.pte.hu 


 Tantárgy: Kommunikációs alapismeretek
dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina adjunktus egyetemi docens — PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
Telefon: (72) 503-600 / 23379    E-mail: delacasse.krisztina@ajk.pte.hu


 

Képzési terület szerinti közös modul

Tantárgy: Általános szociológia
Dr. Gáspár Gabriella egyetemi docens — PTE BTK Szociológia Tanszék
Telefon: (72) 501599 / 28203    E-mail: gaspar.gabriella@pte.hu


 Tantárgy: A modern állam és jog történeti alapjai
dr. Herger Csabáné egyetemi docens — PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
Telefon: (72) 501599 / 23243    E-mail: herger.csabane@ajk.pte.hu


Tantárgy: Jogi etika
dr. Andrássy György egyetemi tanár, tanszékvezető — PTE ÁJK Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék
Telefon: (72) 501-599 / 23169    E-mail: andrassy.gyorgy@ajk.pte.hu


 Tantárgy: Jogi alaptan

dr. Monori Gábor adjunktus — PTE ÁJK Jog- és Állambölcseleti Tanszék
Telefon: (72) 501-599 / 23238    E-mail: monori.gabor@ajk.pte.hu

 

Szakképzési modul

Tantárgy: Gépírás I-II.
Szabó Szilárd csoportvezető - PTE ÁJK Informatikai Csoport
Telefon: (72) 501599/ 23030 Email: szabo.szilard@ajk.pte.hu


Tantárgy: Számítástechnika I-II.
Szabó Szilárd csoportvezető - PTE ÁJK Informatikai Csoport
Telefon: (72) 501599/ 23030 Email: szabo.szilard@ajk.pte.hu


 Tantárgy: Közigazgatási jogi alapfogalmak
dr. Rózsás Eszter egyetemi docens — PTE ÁJK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Telefon: (72) 501-599 / 23177    E-mail: rozsas.eszter@ajk.pte.hu


 Tantárgy: Alkotmányjogi alapfogalmak
dr. Tilk Péter egyetemi docens — PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék
Telefon: (72) 501599/ 23245    Email: tilk.peter@ajk.pte.hu


Tantárgy: Polgári jogi alapfogalmak
dr. Bércesi Zoltán c. egyetemi docens — Polgári Jogi Tanszék
Telefon: (72) 501-599 / 23274 E-mail:bercesi.zoltan@ajk.pte.hu


 Tantárgy: Gazdasági és kereskedelmi jogi alapfogalmak
dr. Kecskés András egyetemi adjunktus - PTE ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék
Telefon: (72) 501599/ 23332  Email: kecskes.andras@ajk.pte.hu


 Tantárgy: Bevezetés a bűnügyi tudományokba
dr. Kőhalmi László adjunktus — PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék
Telefon: (72) 501599 / 23483    E-mail: kohalmi.laszlo@ajk.pte.hu


Tantárgy: Büntetőjogi alapfogalmak
dr. Balogh Ágnes egyetemi docens — PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék
Telefon: (72) 501-599 / 23484    E-mail: balogh.agnes@ajk.pte.hu


 Tantárgy: Polgári eljárásjogi alapfogalmak
Dibuszné dr. Császár Kinga törvényszéki titkár
Email: csaszar.kinga@gmail.comcsaszar.kinga@gmail.com


 Tantárgy: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak
dr. Herke Csongor egyetemi tanár
Telefon: (72) 501599/ 23185  Email: herke.csongor@ajk.pte.hu


 Tantárgy: Bevezetés a közgazdaságtanba
dr. Gál István László egyetemi docens - PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék
Telefon: (72) 501599 / 23192   E-mail: gal.istvan@ajk.pte.hu


Tantárgy: Európajogi alapfogalmak
dr. Mohay Ágoston adjunktus - PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Telefon: (72) 501599/ 23239 Email: mohay.agoston@ajk.pte.hu 


Tantárgy: Munkajogi alapfogalmak
dr. Kajtár Edit adjunktus — Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
Telefon: (72) 501-599 / 23110 E-mail: kajtar.edit@ajk.pte.hu


Tantárgy: Társadalombiztosítás- és szociális jog
dr. Berke Gyula egyetemi docens — Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
Telefon: (72) 501599/ 23223 Email: berke.gyula@ajk.pte.hu 


 Tantárgy: Családjog
dr. Somfai Balázs egyetemi docens - PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport
Telefon: (72) 501-599 / 23378    E-mail:  -> biro.agota@ajk.pte.hu


Tantárgy: Pénzügyi jog
dr. Szilovics Csaba egyetemi docens — PTE ÁJK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Telefon: (72) 501-599 / 23492 E-mail:szilovics.csaba@ajk.pte.hu


 
S
zakmai gyakorlat modul

 – Jogi kommunikációs gyakorlat — dr. Korsósné Delacasse Krisztina adjunktus, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
– Közigazgatási ügyviteli gyakorlat — dr. Melczer Krisztina főtanácsos, BAMKH
– Földhivatali ügyviteli gyakorlat — dr. Papp Iván egyetemi docens, NYME GEO
– Közjegyzői ügyviteli gyakorlat — dr. Szili Zoltán közjegyző, a Pécsi Közjegyzői Kamara elnöke
– Államigazgatási gyakorlat — dr. Jászberényi Gábor főigazgató BAMKH
– Önkormányzati gyakorlat — dr. Modrovits Sándor aljegyző
– Ügyészségi ügyviteli gyakorlat — dr. Vastagh Gerda ügyész
– Ügyészségi gyakorlat — dr. Takács István vezető ügyész, Baranya Megyei Főügyészség
– Bírósági ügyviteli gyakorlat — dr. Antal Gábor csoportvezető bíró, Németh Valéria elnöki irodavezető, Pécsi Törvényszék
– Bírósági gyakorlat — dr. Antal Gábor csoportvezető bíró, Németh Valéria elnöki irodavezető, Pécsi Törvényszék
– Ügyvédi ügyviteli gyakorlat — dr. Monori Gábor ügyvéd, adjunktus, PTE ÁJK Jog- és Állambölcseleti Tanszék
– Ügyvédi gyakorlat — dr. Ungár Zsuzsanna ügyvéd, Pécsi Ügyvédi Kamara
– Ügyviteli gyakorlat záróvizsga-felkészítő
– Gépírás és levelezési gyakorlat záróvizsga-felkészítő