II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak – Jogász szak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

EURÓPAJOG

2018.02.12.-
2018.02.16.

2018.01.15. 10 óra -
2018.02.05. 16 óra

Szakál Bettina

POLGÁRI JOG

2018.03.19-
2018.03.23.

2018.02.19. 10 óra -
2018.03.12. 16 óra

Szakál Bettina

ALKOTMÁNYJOG-
KÖZIGAZGATÁSI JOG

2018.04.23-
2018.04.27.

2018.03.26. 10 óra -
2018.04.16. 16 óra

Szakál Bettina

BÜNTETŐJOG

2018.05.28-
2018.06.01.

2018.04.30. 10 óra -
2018.05.21. 16 óra

Szakál Bettina

PÓTNAP

2018.06.11

Kérvény leadása a Neptun-ban 2018.06.01.-ig

Szakál Bettina

II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszak – Igazságügyi Igazgatási Alapszak:

Tantárgy

Záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak

Tanulmányi ügyintéző

ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG
POLGÁRI JOG

2018.06.11.-
2018.06.14.

2018.05.01. 10 óra -
2018.06.02. 16 óra

Szakál Bettina

PÓTNAP

2018.06.18

Jelentkezés a Tanulmányi Osztályon 2018.06.14.-ig

Szakál Bettina

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a záróvizsga jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik.

https://h.neptun.pte.hu/hallgato/login.aspx


Részletes tájékoztató a jelentkezés menetéről:

A záróvizsgákkal kapcsolatos kiegészítő hirdetmény a Neptun rendszeren történő jelentkezésről >>

PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat záróvizsgára vonatkozó rendelkezései >>

Záróvizsga bizottságok >>

A záróvizsga letételének időbeli korlátai >>