Záróvizsga bizottságok (PDF) >>

Záróvizsgára jelentkezés >>

Tájékoztatjuk a záróvizsgázókat arról, hogy a záróvizsgákra a kari weblapon, EHA/Neptun kódjukkal és ETR-es jelszavukkal tudnak bejelentkezni (https://tr.ajk.pte.hu/pteauth). Minden esetben csak a soron következő záróvizsgát hirdetjük meg. A rendszer a jelentkezéseket az első záróvizsga esetében az első vizsganapot megelőző 10. napon 16:00 órakor, a további záróvizsgák esetében az első vizsganapot megelőző 20. napon 16:00 órakor zárja le.

Amennyiben elveszítette bejelentkezési jelszavát, a Tanulmányi Osztályon személyesen lehetősége van új jelszó igénylésére vagy e-mailben az fekete.tamas@ajk.pte.hu vagy a kosa.janos@ajk.pte.hu címen. Kérjük, az e-mailben az azonosítás végett adja meg személyes adatait: név, EHA-kód, születési idő, születési hely.

Kérjük, hogy záróvizsgára kizárólag csak az a hallgató jelentkezzen, aki azon részt is tud venni. A záróvizsgáról utólagos lejelentkezés nem lehetséges. A vizsgabeosztáson módosítás a (időpont módosítás, vagy záróvizsga lemondás) Tanulmányi Bizottság elé terjesztett kérelemben kezdeményezhető (11. számú nyomtatvány) a megfelelő igazolásokat csatolva.

 • TVSZ 1. számú melléklet: 10. §(4) Az abszolutóriummal rendelkező hallgató záróvizsgáira a kari honlapon jelentkezik be (regisztráció). A tavaszi (második) záróvizsga időszak első vizsgájára legkésőbb a meghirdetett vizsgaidőszak első napját megelőző 10. napon 16.00-óráig kell bejelentkezni. A záróvizsga időszak(ok) további záróvizsgáira legkésőbb a meghirdetett időszakok első napját megelőző 20. napon 16.00-óráig kell bejelentkezni. A bejelentkezést követően a hallgató nem jelentkezhet le a záróvizsgáról.
 • (5) A záróvizsgákat a tanulmányi osztály készíti elő. A záróvizsgákra bejelentkezett hallgatókat a tanulmányi osztály névsor szerint osztja be és írja ki az adott vizsganapokra. A vizsgázók listáját (tanulmányi rendszer azonosító szerint) a regisztráció lezárását követő három munkanapon belül a tanulmányi osztály közzéteszi a kari honlapon. A vizsgabeosztáson módosítás akkor kezdeményezhető, ha a hallgató
  • Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), vagy egyéb országos szakmai verseny résztvevője,
  • külföldi tanulmányokat folytat,
  • közeli hozzátartozójának halála esetén,
  • egészségügyi állapotában a záróvizsga napján való megjelenést akadályozó rendkívüli körülmény merül fel.
  A fenti esetekben a módosításra vonatkozó kérelmet az illetékes tanulmányi előadónak kell benyújtani, a kérelemről a TB határoz.

A záróvizsgára jelentkező hallgatók (névsor szerinti) vizsgabeosztását a Tanulmányi Osztály határozza meg és azt a weblapon a hallgatók EHA/Neptun-kódja alapján teszi közzé a jelentkezés lezárását követő 3 munkanapon belül (ajk.pte.hu / Hallgatóknak / Oktatás / Záróvizsga beosztások menüpont alatt).

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak a jelentkezés ingyenes, a jogviszony megszűnését követően  a záróvizsga  jelentkezések díja 10.000 Ft/jelentkezés, melyet akkor is beszed a kar, ha a hallgató nem jelenik meg a vizsgán –TJSZ 1. számú melléklet –.

Záróvizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, akinek nincs fennálló tartozása, beleértve a záróvizsga díjakat. Az a hallgató aki ennek tudatában feljelentkezik, és fennálló tartozása van, a jelentkezése előzetes felszólítás nélkül törlésre kerül, a záróvizsgán nem vehet részt.

 • Nftv 2011. évi CCIV. törvény, 50. § (5) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.