Szeretettel köszöntöm Önt a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája nevében.

1993-ban indult doktori programunk célja az eltelt évek során változatlan maradt: a magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében.

A hallgatók szakmai előmenetelét a témavezetői iránymutatások mellett rendszeresen meghívott szakemberek előadásai, valamint a képzés részeként szervezett hazai és nemzetközi tanácskozások is segítik.
A tizenhárom alprogramot vezető törzstagok és témavezetők között az egyes szakterületek nagy tekintélyű, nemzetközileg is elismert személyiségei szerepelnek, köztük két akadémikus és öt MTA doktora címmel rendelkező professzor. Ez a hatalmas szellemi potenciál az egyik biztosítéka a képzés magas színvonalának.

Az elért tudományos eredmények, a létrehozott szellemi értékek megosztásával, megvitatásával lehetőség nyílik gyümölcsöző szakmai kapcsolatok kialakítására is.

A hatékonyság növelése érdekében 2016 szeptemberétől kezdődően a képzés két szakaszra tagolódik: az első, két éves képzési-kutatási szakaszban kötelező tárgyak teljesítése a doktorandusz feladata, majd sikeres vizsgát követően további két év áll a kutatási-disszertációs szakaszban a jelölt rendelkezésére értekezése megírására és megvédésére.

A kari könyvtárunkban a növekvő könyvállomány mellett számos elektronikus adatbázis és interneten hozzáférhető folyóirat áll rendelkezésre. A hallgatók számára publikációs lehetőséget jelent a kar évente kétszer megjelenő folyóirata, a JURA.

Szeretettel várjuk a tehetséges, nem csak jogvégzett kollégák jelentkezését.

Sikereink alapján biztatom Önöket a programban való részvételre!

Prof. Dr. Dr. h.c. Visegrády Antal
egyetemi tanár
a PTE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője