A PTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK DOKTORI ISKOLÁJA pályázati felhívása tudományos doktori (PhD) képzésre

Az Állam - és Jogtudományi Kar a 2016-2020 közötti időszakra egyetemi diplomával (mester fokozattal) rendelkezők számára szervezett tudományos doktori (PhD.) képzést hirdet. A képzés a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) keretében zajlik. A hatékonyság növelése érdekében 2016 szeptemberétől kezdődően a képzés két szakaszra tagolódik: az első, két éves képzési-kutatási szakaszban kötelező tárgyak teljesítése a doktorandusz feladata, majd sikeres vizsgát követően további két év áll a kutatási-disszertációs szakaszban a jelölt rendelkezésére értekezése megírására és megvédésére. (A kurzuson vagy önköltséges, munkaviszony melletti levelező képzési formában (költségtérítés 85.000.-Ft./szemeszter), vagy nappali ösztöndíjasként lehet részt venni (az ösztöndíj havi összege jelenleg 100.555.-Ft.). 

A meghirdetett kutatási témákról bővebb leírást Doktori Iskolánk honlapján a http://ajk.pte.hu/doktori-iskola vagy az Országos Doktori Tanács honlapján a www.doktori.hu címen találhatnak.