Szeretettel köszöntöm Önt a Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi Doktori Iskola nevében.
 
Őszinte örömünkre szolgál, hogy felkereste Doktori Iskolánk internetes felületét. Doktori programunk célja címében foglaltatik: A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében. Már a doktori program 1993-as indulásakor ezt fogalmaztuk meg, amely azóta is irányt mutat a pécsi doktori képzés számára.
 
Doktoranduszaink inspiráló szellemi környezetben, szervezett képzés kereti között folytathatják kutatásaikat, témavezetőink, professzoraink iránymutatása mellett készülnek a tudományos fokozat megszerzésére!
 
Időről időre hazai és nemzetközi tudományos tanácskozások szervezésével biztosítunk lehetőséget és fórumot széleskörű szakmai kapcsolatok kiépítésére, tudományos együttműködések kialakítására.
 
Bízom benne, hogy a közeli jövőben Önt is doktoranduszaink körében köszönthetem!
 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Kiss László
egyetemi tanár, alkotmánybíró,
a PTE ÁJK Doktori Iskolájának vezetője